ایران ضایعات

خرید ضایعات بادی - فروش ضایعات بادی

فقط قیمت دار

فروش زیرابی

فروش زیرابی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23

خرید لاک درهم

خریدار لاک درهم
7,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/18

خرید پلاستیک بار منطقه

پلاستیک بار منطقه
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/17

خرید ضایعات پلاستیک

ضایعات پلاستیک
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/16

خرید لاک بادی

خریدار لاک بادی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/02

فروش دبه 20لیتری ب صورت ضایعات

دبه 20لیتری ب صورت ضایعات
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/23

خرید انواع پلاستیک

خرید انواع پلاستیک
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/20