ایران ضایعات

خرید و فروش سایر ضایعات غیرفلزی

فقط قیمت دار

فروش چینی شکسته

فروش چینی شکسته
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/19

فروش ضایعات فوم سفید

فروش ضایعات فوم سفید
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/06

فروش قطعات گرافیتی

فروش قطعات گرافیتی
300 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/30