ایران ضایعات

خرید و فروش سایر ضایعات غیرفلزی

هر چی بار سایر ضایعات غیرفلزی داری همین الان رایگان آگهی کن و طعم تجارت آنلاین رو بچش!
عالیه آگهی میکنم

آگهی های خرید سایر ضایعات غیرفلزی

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

آگهی های فروش سایر ضایعات غیرفلزی

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

آگهی های مزایده سایر ضایعات غیرفلزی

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها


گستردگی ضایعات غیرفلزی
همانطور که به ذهن می رسد ضایعات غیرفلزی شامل هر آن چیزی است که غیر فلزی باشد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته در سایت ایران بازیافت ، دسته بندی برای ضایعات غیرفلزی درنظر گرفته شده ولیکن حوزه ضایعات غیرفلز بسیار وسیع بوده و محدود به این دسته بندی ها نمی شود.
با توجه به افزایش کاربرد وسایل غیرفلزی در زندگی هریک از ما، شاهد افزایش چشمگیر ضایعات در این حوزه هستیم و این مساله زمینه ساز افزایش و گستردگی ضایعات غیرفلزی شده است. در نتیجه افزایش تعداد خریداران و فروشندگان دسته ضایعات غیرفلزی پیامد این مساله می باشد.


برخی از انواع ضایعات غیرفلزی
ضایعات کفش و دمپایی
ضایعات قیر قطران
ضایعات اسفنج
ضایعات ساختمانی
ضایعات فوم پارچه
و ....