ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات های ایمپکت (Hips)

فقط قیمت دار

فروش ضایعات هایمپکت

ضایعات هایمپکت
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/16

فروش ‌ هایمپکت

فروش‌ هایمپکت
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/18

خرید هایمپک

خریدار هایمپک
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/11