ایران ضایعات

خرید و فروش آسیابی های ایمپکت (Hips)

آگهی های خرید آسیابی های‌ایمپکت (Hips)

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

آگهی های فروش آسیابی های‌ایمپکت (Hips)

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

ضایعات آسیابی هایمپکت

 

ضایعات آسیابی هایمپکت

ضایعات هایمپکت نیز همانند ضایعات کریستال پس از جمع آوری توسط دستگاه آسیاب شده و به صورت فله ای خرید و فروش می شود.

 

قیمت ضایعات هایمپکت آسیابی

به طور معمول ضایعات آسیابی قیمت بالاتری نسبت به ضایعات زنده دارد.