ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات کاغذ و کارتن

فقط قیمت دار

خرید کارتن پرسی

خرید کارتن پرسی
5,100 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
7 ساعت پیش

خرید پرس کارتن تحویل کارخانه

خرید پرس کارتن تحویل کارخانه
5,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
7 ساعت پیش

خرید کاغذ سفید فرم ورنگی

خرید کاغذ سفید فرم ورنگی
7,200 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
4,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات کارتن و نایلون

خرید ضایعات کارتن و نایلون
4,200 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

فروش ضایعات کارتن

ضایعات کارتن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات کارتن پرس

خرید ضایعات کارتن پرس
4,900 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
11 ساعت پیش

خرید کاغذ باطله

خریدار کاغذ باطله
5,000 تومان به ازای هر کیلو
12 ساعت پیش