ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات برنج زردبار

فقط قیمت دار

فروش برنج زرد بار

فروش برنج زرد بار
135,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/24

فروش ضایعات برنج

فروش ضایعات برنج
135,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/18

فروش ضایعات برنج زردبار

فروش ضایعات برنج زردبار
135,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/14

فروش لوستر برنجی

لوستر برنجی
120,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/06

فروش زرد بار برنج

زرد بار برنج
135,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/16

خرید برنج

خریدار برنج
132,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/10

فروش ضایعات برنج

فروش ضایعات برنج
137,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/10

فروش زرد بار _چراغ برقی

زرد بار _چراغ برقی
134,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/02

خرید لپ بار زرد یا درهم

لپ بار زرد یا درهم
128,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/31

فروش ضایعات برنج

فروش ضایعات برنج
125,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/31

فروش زرد بار برنج

زرد بار برنج
137,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/30

خرید برنج زرد بار

خریدار برنج زرد بار
117 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/26

خرید ضایعات برنج

ضایعات برنج
110,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/08

خرید بار زرد و درهم

خریدار بار زرد  و  درهم
126,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/06

فروش ضایعات شیرآلات

فروش ضایعات شیرآلات
140,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/05

خرید زردبار

خریدار زردبار
130,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/04

فروش ضایعات برنجی

فروش ضایعات برنجی
134,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/01