ایران ضایعات

خرید و فروش شیت / ورق سرب

فقط قیمت دار

فروش ورق سربی مصرفی

ورق سربی مصرفی
16,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/21

فروش ورق سرب رادیولوژی

فروش ورق سرب رادیولوژی
46,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/31

خرید ضایعات سرب

خرید ضایعات سرب
23,000 تومان به ازای هر کیلو
1397/09/03

فروش آند سربی نو مخصوص مس

فروش آند سربی  نو مخصوص مس
1,400,000 تومان به ازای هر عدد
1397/05/30
  • 10 مورد