ایران ضایعات

خرید و فروش محصولات سایر فلزات

فقط قیمت دار

فروش پلاتین پزشکی نو

فروش پلاتین پزشکی نو
3,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/09

فروش ‌پلیت دو متری

‌پلیت دو متری
16,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/03

فروش یک عدد مدال برنز

یک عدد مدال برنز
1,100,000 تومان به ازای هر عدد
1400/05/30

فروش شمش پلاتینیوم

شمش پلاتینیوم
50,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/22

فروش فلز پالادیوم

فروش فلز پالادیوم
1,900,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/12

فروش پلاتینیوم

فروش پلاتینیوم
1,000,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/03

فروش پلاتین پزشکی

پلاتین پزشکی
15,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/27

فروش پلاتین پا 8 سوراخ

پلاتین پا 8 سوراخ
1,900,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26