ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات رینگ آلومینیومی

فقط قیمت دار

خرید رینگ المنیوم

خرید رینگ المنیوم
60,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات رینگ

خرید ضایعات رینگ
61,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/30