ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات کاتالیست

فقط قیمت دار

فروش کاتالیست نیکل ضایعاتی

فروش کاتالیست نیکل ضایعاتی
24,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

خرید خاک کاتالیزور خودرو

خاک کاتالیزور خودرو
3,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

فروش خاک کاتالیزور یورو 4

فروش خاک کاتالیزور یورو 4
3,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/24

خرید کاتالیز

خرید کاتالیز
2,600,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/20

خرید کاتالیزور پراید

خرید کاتالیزور پراید
850,000 تومان به ازای هر عدد
1400/05/16

خرید خاک و کاتایزور

خرید خاک و کاتایزور
2,800,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/09