ایران ضایعات

خرید ضایعات تزریقی - فروش ضایعات تزریقی

فقط قیمت دار

خرید سطل روغنی زنده

خریدار سطل روغنی زنده
13,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/20

فروش لیبل اسیاب شده

فروش لیبل اسیاب شده
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/19

فروش پریفورم زرد

پریفورم زرد
13,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/13

خرید مواد اکسیدوری وقلمبه

خریدار مواد اکسیدوری وقلمبه
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/13

فروش پلی آمید آسیابی

فروش پلی آمید آسیابی
75,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/05/30

فروش اسیابی درب بطری

اسیابی درب بطری
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/16

فروش جعبه درجه یک

جعبه درجه یک
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/15

فروش 7تن قلمبه شمعی

فروش 7تن قلمبه شمعی
27,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/05/06

فروش مواد تزریقی

مواد تزریقی
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/06

فروش دوک پلاستیکی

دوک پلاستیکی
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/23

خرید ضایعات پلاستیک

ضایعات پلاستیک
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/21