ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات ظرفی آلومینیوم

فقط قیمت دار

خرید ضایعات ظرفی

خریدار ضایعات ظرفی
57,500 تومان به ازای هر کیلو
12 ساعت پیش

فروش ظروف المینومی

ظروف المینومی
55,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش ظروف المینیوم

ظروف المینیوم
55,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید ظرفی

خریدار ظرفی
58,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/06

خرید ضایعات فلزی

خرید ضایعات فلزی
36,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/21

خرید الومینیوم

خرید الومینیوم
35,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/13

خرید ضایعات ظرفی

خرید ضایعات ظرفی
43,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/27

فروش الومينيوم ظرفي

فروش الومينيوم ظرفي
42,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/19

خرید آلومینیوم ظرفی

خرید آلومینیوم ظرفی
43,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/13

خرید ضایعات ظرفی

خرید ضایعات ظرفی
40,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/09