ایران ضایعات

خرید و فروش سنگ معدن / کنسانتره مس

فقط قیمت دار

فروش سنگ مس

فروش سنگ مس
1,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/25

فروش مات مس

فروش مات مس
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/10

فروش خاک اکسید مس

فروش خاک اکسید مس
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/10

فروش سرباره مس

فروش سرباره مس
400 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/27