ایران ضایعات

خرید سبد آسیابی - فروش سبد آسیابی

فقط قیمت دار

خرید اسیابی سبدی شسته شده

اسیابی سبدی شسته شده
15,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش سبد اسیاب شده رنگی

سبد اسیاب شده رنگی
16,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/21

فروش سبدآسیاب شده

سبدآسیاب شده
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/16

خرید سبد اسیابی

خرید سبد اسیابی
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/03

خرید سبد آسیابی

خرید سبد آسیابی
14,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/05/17

فروش قلمبه اسیاب شده

قلمبه اسیاب شده
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26

فروش سبد آسیابی

فروش سبد آسیابی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26

فروش سبد اسیابی

سبد اسیابی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/17

خرید اسیابی سبد

خرید اسیابی سبد
12,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/11

خرید سبد آسیاب شده

سبد آسیاب شده
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/09

فروش سبد اسیابی رنگی

سبد اسیابی رنگی
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/03

فروش مواد سبدی

فروش مواد سبدی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/02

فروش سبد خرد شده رنگی

فروش سبد خرد شده رنگی
12,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/31