ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات گونی و جامبو

فقط قیمت دار

فروش گونی ضایعات

فروش گونی ضایعات
55 دقیقه پیش

فروش گونی ضایعات

فروش گونی ضایعات
3,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

فروش کیسه شرکتی

فروش کیسه شرکتی
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش مواد اکسیدور گونی

فروش مواد اکسیدور گونی
7,500 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید گونی وجانبو

خرید گونی وجانبو
1,300 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

خرید گونی ضایعاتی

خرید گونی ضایعاتی
5,500 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/06/23

فروش گونی آراز

فروش گونی آراز
2,800 تومان به ازای هر عدد
1400/06/21

فروش جانبو پتروشیمی بزرگ

فروش جانبو پتروشیمی بزرگ
70,000 تومان به ازای هر عدد
قم  -  قم
1400/06/18