ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات رادیاتور لوله مسی

فقط قیمت دار

خرید ضایعات مس

خریدضایعات مس
170,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/01

فروش ضایعات مس

فروش ضایعات مس
110,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/07/21

فروش لوله مسی پکیج

لوله مسی پکیج
136,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1399/07/08