ایران ضایعات

خرید ضایعات ABS - فروش ضایعات ABS

فقط قیمت دار

خرید قرقره پلاستیکی

خریدارقرقره پلاستیکی
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/20

فروش ای بی اس به وزن 2 تن

فروش ای بی اس به وزن 2 تن
26,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/17

خرید لاک یخچال و غیره...

خرید لاک یخچال و غیره...
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/17

فروش abs مشکی

فروش abs مشکی
16,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/21

فروش abs قرمز

فروش abs قرمز
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/20

فروش abs طوسی

فروش abs طوسی
19,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/20

فروش ای بی اس پی سی

فروش ای بی اس پی سی
11,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/21

فروش absزنده مخلوط

absزنده مخلوط
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/15