ایران ضایعات

مزایده ضایعات و بازیافت

با ثبت گوش به زنگ در دسته و استان مورد نظر , به محض این که آگهی درخواستی شما در سایت ثبت شد برای شما به صورت پیامک ارسال میگردد.
ثبت گوش به زنگ

مزایده وانت دو کابین

شروع : 00/06/27
پایان : 00/06/28

مزایده مینی بوس تیپ ۲۱۸

شروع : 00/06/27
پایان : 00/07/14

مزایده اموال مازاد

شروع : 00/06/27
پایان : 00/07/01

مزایده آهن و آلومینیوم

شروع : 00/06/29
پایان : 00/07/05