ایران ضایعات

بازیافت فولاد و چدن

بازیافت فولاد و چدن فرایند بازیافت فولاد و چدن

بازیافت فولاد و چدن : قراضه آهن و فولاد شاید در نگاه اول کالایی بی استفاده، فاقد ارزش و کارآیی باشد که بهترین راه خلاصی از آن معدوم کردن آن باشد، ولی همین ماده بی ارزش در جایی دیگر حکم طلا پیدا می کند. تا جایی که فولادسازان و کارخانه هاي مرتبط، بدون قراضه و البته سنگ آهن تقریبا بیکار می شوند. صنعت بازیافت، یک صنعت مهم و اساسی در کشور بشمار می آید که تحت آن ضایعات و قراضه هاي آهن و فولاد جمع آوري و با ذوب و تبدیل به شمش ، قابلبت استفاده در صنعت را مجددا پیدا می نماید . شمش تولید شده در کارگاه هاي ریخته گري به قطعات با ارزش مبدل میگردد و بدینوسیله قراضه و ضایعات آهن و فولاد مجددا به چرخه مصرف وارد می گردد .
امروزه قراضه آهن و فولاد نه تنها در بازار هاي داخلی ، بلکه در بازارهاي جهانی از رونق بسیار خوبی برخوردار است . به عنوان نمونه میزان واردات آهن قراضه به کشورمان در اشکال مختلف معادل 150000 تن در سال است . این قرضه ها پس از ورود به کشور در دو شکل مورد استفاده قرار می گیرد .
شکل اول :استفاده در کارخانه هاي ذوب آهن به منظور کاهش دماي ذوب و  متعادل کردن درجه حرارت مذاب و  مقدار آن در مواد اولیه به درجه حرارت و ترکیب شیمیایی چدن مذاب مصرفی بستگی دارد و همچنین باعث افزایش راندمان وکیفیت آن می گردد
شکل دوم : ذوب قراضه ها و تبدیل آنها به شمش به منظور تولید مواد اولیه مورد استفاده کارگاه هاي ریخته گري در سطح کشور

با توجه به مطالب ذکر شده اهمیت این صنعت در کشور مشخص می گردد.

قیمت جهانی شمش حاصل از ذوب مجدد آهن و فولاد ، تابع قیمت جهانی فولاد است بطوریکه همواره به میزان درصدي کمتر از قیمت فولاد اصلی مورد معامله قرار می گیرد .

محصولات تولیدي، یعنی شمش فولاد و چدن است که از محل ذوب مجدد آهن و فولاد تولید خواهد شد . کارگاه هاي ریخته گري شمش هاي تولیدي طرح حاضر را خریداري کرده و با استفاده از آن انواع قطعات ریخته شده فولاد و چدن را تولید می نمایند . البته لازم به ذکر است که قطعات تولیدي از شمش هاي مشابه طرح حاضر ، قطعات با خواص مکانیکی پائین خواهند بود .

ساخت فلزات اساسی ، یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می آید. این محصولات خود به عنوان کالاي واسطه اي براي تولید دیگر قطعات و ادوات صنعتی مورد استفاده دارند. از این رو توسعه صنعت تولید فلزات اساسی به مفهوم توسعه صنعت کشور است و لذا مجموعه تولید شمش فولاد و چدن را میتوان به عنوان یکی از محورهاي توسعه کشورها تلقی کرد. محصولات تولیدي طرح در قسمت هاي متنوعی از صنعت داراي کاربرد است بنابراین در مجموع ملاحظه می گردد که قطعات تولیدي طرح به عنوان زیرساخت هاي صنعت کشور به شمار می آیند و از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشند. فرایند بازیافت فولاد و چدن به صورت زیر است: 

بازیافت فولاد و چدن

با توجه به فرایند بالا می توان گفت که تکنولوژي مورد استفاده در بازیافت آهن و چدن در مورد کلیه واحدهاي تولیدي آن یکسان است و تفاوت خاصی بین تکنولوژي ها وجود ندارد. لیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین قطعات تولید شده کارخانجات مختلف نسبت به همدیگر می تواند بشود ، شامل موارد زیر خواهد بود:
- توان مهندسی واحد تولیدي در تفکیک مواد و آماده سازي آن 
- توان آلیاژسازي 
- توان تولید شمش با آنالیز شمیائی مشخص 
- دقت عمل ایجاد درجه خلوصیت مواد نهائی 
- اجراي دقیق فرایند ریخته گري

با توجه به فرایند تعریف شده، شرح فرایند به صورت زیر قابل تعریف است:
آماده سازي قراضه ها :
مواد اولیه مورد استفاده در بازیافت ، انواع قراضه هاي آهن ، فولاد و چدن است . این قراضه ها از سطح کشور جمع آوري و به محل کارخانه منتقل خواهد شد . قراضه هاي جمع آوري شده در شکل قطعه صنعتی ، پروفیل هاي ساختمانی ، ورق و غیره است . بنابراین به منظور ایجاد قابلیت ذوب در این قراضه ها لازم است ابعاد آنها در حد خوراك مناسب کوره تبدیل گردد . این امر بوسیله برشکاري قطعات بزرگ ، پرسکاري قطعات حجیم و موارد مشابه آن ها صورت می گیرد.
ذوب قراضه ها :
قراضه هاي آماده شده در مرحله قبلی به کوره پاتیلی منتقل و در آنجا ذوب و جهت ریختهگري آماده می گردد .
آلیاژ سازي :
تنوع قراضه هاي رسیده به کارخانه از نظر ترکیب شیمیائی آنها بسیار متفاوت است . از این رو به منظور ایجاد آلیازي که قابلیت استفاده در صنعت را داشته باشد ، لازم است بعضا تغییراتی در ترکیب فلز مذاب انجام گیرد که این امر تحت عنوان آلیاژ سازي نامیده شده است .
ریخته گري :
مذاب آماده شده در داخل قالب هاي ماسه اي ریخته گري می گردد . فرایند ریخته گري از لحاظ آهنگ ریخته گري و خنک کاري از اهمیت و حساسیت بالائی برخوردار می باشد . عملیات اضافه کردن مواد جوانه زنی و همچنین دمیدن گازهاي خنثی به داخل قالب در این مرحله صورت می گیرد.
در آوردن قطعه منجمد شده از قالب و تریم آن 
شمش ریخته گري پس از انجماد از قالب ماسه اي خارج شده و کلیه زواید آن بریده میشود که به عمل جداسازی مواد اضافه تریم می گویند.

در پایان این فرایند شمش براي ارسال به بازار آماده است .


 مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان
روش بازیافت آهن و فولاد و چدن در بند قبل شرح داده شد بنابراین در صورتی که این روش تولید با روش هاي تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد:
تکنولوژي و روش بازیافت فولاد و چدن در سایر کشورها همان روشی است که در کشور ما انجام میگیرد و تاکنون روش دیگري براي این کار در نقاط دیگر جهان معرفی نشده است.
آنچه که در فرایند بازیافت داراي اهمیت است و حتی میتوان گفت که این عوامل کیفیت قطعه تولید شده را تشکیل داده و در کشورهاي صنعتی از درجه بالاتري برخوردار می باشد موارد ذیل هستند.
- توان مهندسی واحد تولیدي در تفکیک قراضه هاي رسیده به کارخانه 
- آلیاژ سازي و تولید شمش با ترکیب شیمیائی یکسان و مورد نیاز بازار 
- جلو گیري از ورود سایر فلزات همراه قراضه ها به پاتیل ذوب

 

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
 • ۱ شهریور ۹۸
  مهسا :
  سلام. من از مطالب سایت شما برای پایانامه دکترام استفاده می کنم. ولی هیچ کدوم نویسنده و تاریخ نداره برای رفرنس دادن. لطفا تاریخ و منابع مورد استفاده را ذکر کنید. با تشکر
  محمد نصرالهی زاده در پاسخ میگه :
  سلام مرجع رو اعلام کنید ایران ضایعات
  پاسخ