ایران ضایعات

خرید ضایعات فلزی - فروش ضایعات فلزی

فقط قیمت دار

خرید انواع ضایعات استیل

خرید انواع ضایعات استیل
44,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن و فلزات

خریدار ضایعات آهن و فلزات
13,500 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن۲۴ساعته در کل تهران

خریدار ضایعات اهن۲۴ساعته در کل تهران
12,600 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن

خریدار ضایعات اهن
12,900 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن آلومینیوم چدن

خریدارضایعات اهن آلومینیوم چدن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید انواع ضایعات آهن وفلزات رنگی

خریدارانواع ضایعات آهن وفلزات رنگی
11,600 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ‌ اهن و فلزات رنگی

خریدار‌ اهن و فلزات رنگی
11,500 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات الومینیوم

خریدارضایعات الومینیوم
12,400 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن وتمامی فلزات

خریدار ضایعات آهن وتمامی فلزات
11,300 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید مس برنج و….

خريدار مس برنج و….
210,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن الومنیوم مس چدن

خریدار ضایعات اهن الومنیوم مس  چدن
12,800 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن و فلزات

خریدار ضایعات آهن و فلزات
12,600 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش