فرآیند بازیافت شیشه

فرآیند بازیافت شیشه ، تکنولوژی بازیافت شیشه

فرآیند بازیافت شیشه : تکنولوژي بازیافت ضایعات شیشه تقریبا در تمامی کشور ها یکسان است و به طور کلی فرایند کلی بازیافت شیشه شامل مراحل زیر است:
- جداسازي شیشه در مبدا بر اساس رنگ به روش دستی یا اتوماتیک
- آماده سازی خرده شیشه شامل خرد کردن وشستشو
- توزین مواد اولیه
- ذوب درکوره
- کنترل حجم مذاب در کوره
- شکل دهی و تنش زدایی
- بسته بندی

بسته بندی و حمل محصول

ظروف شیشه ای تا قبل از شکسته شدن موادی با دانسیته پایین هستند ، اما پس از شکسته شدن و خرد شدن به یک ماده با دانسیته بالا تبدیل می شود. شیشه ها معمولاً لازم است تا زمانی که به صورت یک رنگ جمع آوری می شود، در محلی نگهداری شوند؛ بعد هم بسته بندی و آماده حمل به محل مورد نظر فرستاده شوند. ظروف شیشه ای که مورد استفاده قرار گرفته اند، جهت تولید دوباره بطری هاي شیشه ای بعد از پردازش در کارخانه؛ خرده شیشه ها با مواد خام مخلوط شده و در یک کوره در دماي بین 2600 تا 2800 فارنهایت که بستگی به درصد خرده شیشه ها دارد، حرارت می دهند و ذوب می شوند. شیشه های ذوب شده براي شکل دهی در دستگاهی ریخته می شوند و در آنجا تحت فشار و ضربه قرار می گیرند تا شکل پیدا کنند. شکل جدید ظروف شیشه ای آهسته آهسته سرد میشود، بعد مورد بازبینی در خصوص وجود هرگونه عیب در شیشه ها و سپس بسته بندی شده و عرضه می گردد. به نظر درست نمی رسد که فقط ظروف شیشه ای را به عنوان هدف بازیافت بدانیم، بلکه این ظروف هم نوعاً جز یکی از 4 ماده قابل بازیافت که شامل آلومینیوم ، کاغذ، پلاستیک و شیشه است، می باشند.

معرفی روش هاي مختلف تولید

پردازش ظروف شیشه ای مستقیماً با نوع فرآورده هایی که تولید خواهد شد، مرتبط است و همچنین با انواع موادی که جایگزین خواهد شد؛ به دلیل اینکه خرده شیشه به عنوان یک ماده ثانویه معتبر است. به هر حال استفاده مجدد از ظروف شیشه ای بازیافت شده از سالها پیش مرسوم بوده است. در کارخانه بازیافت، شیشه خرده ذوب می شود و به عنوان ماده ثانویه، شیشه باید تمیز و بدون سرپوش یا کلاهک فلزی باشد و از همه مهمتر رنگشان است که باید تفکیک شده باشند. پردازش ظروف شیشه ای شامل مراحل زیر می باشد.

جداسازی رنگ

به کار بردن خرده شیشه های مختلط رنگی در تولید و ساخت ظروف شیشه ای به دلیل اثرات متضاد مشکل است. تلاش های قبلی جهت رفع اثر این تضادها که شامل متعادل کننده یا خنثی کننده بوده که تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. البته مجموعه متعادل کننده به ما اجازه می دهد از مقادیر خیلی محدودی از خرده شیشه های مختلط رنگی در تولید شیشه استفاده کنیم. پروسه هایی که برطرف کننده این مشکل است، شامل تکنیک هایی است برای
- زدایش رنگ شیشه هاي سبز، براي رنگ آمیزی شیشه های بلورین
- زدایش رنگ کهربایی شیشه ها، براي رنگ آمیزی شیشه هاي بلورین شفاف و سبز رنگ
- زدایش رنگ کهربایی و سبز موجود در خرده شیشه هاي رنگی مختلط براي به دست آوردن شیشه هاي بلورین شفاف

فرآیند بازیافت شیشه

تشریح فرآیند تولید

شیشه های ورودی به کارخانه بازیافت در ا بتدا کنترل می شود. چرا که ممکن است علاوه بر شیشه، ضایعات دیگری به همراه شیشه وارد کارخانه شوند. در این مرحله شیشه هاي ورودی توسط یک نوار نقاله انتقال می یابد. در زیر این نوار نقاله، آهنربای قوی وجود دارد که ذرات و قطعات فلزی را جدا می نماید. علاوه بر آن افرادی در اطراف این نوار نقاله هستند که سایر ضایعات را جدا می کنند، زیرا بسیاری از فلزات، سنگ ها، سرامیک و مواد خارجی که در کوره ذوب نمی شوند پس از تولید شیشه های جدید، حباب هایی را به وجود می آورند که علاوه بر ایجاد ظاهری ناخوشایند، باعث شکنندگی شیشه می شود. در کوره ذوب شیشه، فلزاتی مانند آهن و آلاینده های ناشی از سرب در کف کوره رسوب کرده و موجب خوردگی آستر آجری کوره می شود. مواد بزرگ تر مانند درپوش های فلزی نیز سبب انسداد و گرفتگی قسمت ورودي کوره شده و توقف موقتی در خط تولید به همراه خواهد داشت. در فن آوری جدید این جداسازی از طریق چشم الکترونیکی انجام می گیرد. پس از این مرحله شیشه ها به سمت سیلو منتقل می شوند. به طور کلی می توان گفت که در فرایند بازیافت شیشه از 9 ماشین استفاده می شود و محصول نهایی به صورت یک سوپرسول می باشد.

هاپر (سیلوی ذخیره) شیشه ها

این سیلو ظرفیتی در حدود 4.5 متر مکعب (حدود 3.5 تن) دارند. این شیشه ها توسط یک نوار نقاله که در پایین سیلو (هاپر) قرار دارد، به سمت ماشین خردکننده فرستاده می شود. این نوار نقاله توسط یک قطعه مادگی به هاپرمتصل شده است.

خرد کردن و شکستن شیشه ها

شیشه ها توسط یک نوار نقاله به این دستگاه انتقال می یابد. شیشه ها در این مرحله بایستی به اندازه اي کمتر از 6 میلی متر خرد شوند که تنها در این صورت می توان آن ها را به سمت دستگاه تولید خمیر شیشه هدایت نمود قطر این قطعات شیشه خرده در کل بایستی در حدود 1.6 میلی متر  باشد.

فرآیند بازیافت شیشه

 آسیاب کردن و تولید خمیر شیشه

در این مرحله شیشه خرده هایی که قطري در حدود 6 میلی متر  دارند و توسط دستگاه خردکننده، به شیشه خرده تبدیل شده اند؛ توسط این آسیاب به صورت پودر در می آیند. این پودرهای شیشه توسط مجراي مختلف به قسمتی انتقال داده می شود که پودرهایی تولید می شود که ذرات آن، دارای اندازه های متفاوتی می باشند. همچنین این ذرات ممکن است دارای اشکال متفاوتی باشند. بایستی توجه داشت که قطعات ورودی به این بخش دارای وزن مخصوص زیادی می باشند. اما محصول خروجی در این مرحله دارای وزن مخصوص کمی می باشد. این خرده شیشه ها شامل ترکیباتی همچون برچسب های شیشه می باشد. این ترکیبات توسط یک الک چرخشی در دو مرحله جدا می شود. دستگاه آسیاب شیشه شامل تعداد زیادی گوی های آلومینیومی می باشد که حرکت آنها به صورت تصادفی سبب خرد شدن شیشه ها می شود. این دستگاه معمولاً تا 2 سال نیاز به تعمیر نخواهد داشت. عملیات این دستگاه به صورت کاملا اتوماتیک انجام می شود. عملکرد این دستگاه کاملا وابسته به عملکرد دستگاه خردکننده می باشد. به طوری که ذرات حاصل از این دستگاه دارای اندازه مخصوصی می باشند؛ به عبارت دیگر اندازه ذرات پودر حاصله همگی یکسان و به یک اندازه می باشد. عملکرد این مرحله بسیار بالا و بیش از 97 درصد می باشد؛ به عبارت دیگر در حدود 97 درصد از شیشه ورودی بازیافت خواهد شد.

فرآیند بازیافت شیشه

الک کردن پودر هاي شیشه

پودرهای حاصله از مرحله قبل بر اساس اندازه ای که دارند، جدا می شوند و پودرها بر اساس اندازه ای که دارند، از الک خارج خواهند شد. این دستگاه در واقع یک الک چند طبقه ای می باشد که ذرات براساس اندازه شان جدا می شوند ذراتی که ریزتر باشند، از سوراخ های الک عبور می کنند و روی الک زیرین ریخته و به همین ترتیب خرده شیشه هایی که درشت تر باشند، بر روي الک باقی می مانند. به این ترتیب ذرات درشت تر که بر روی الک باقی می مانند، جدا می شوند و ذرات ریزتر در مرحله بعدی، از روي الک زیرین جدا خواهند شد. پودرهای حاصله به سه بخش تقسیم می شوند که هرکدام دارای اندازه متفاوتی می باشند که پودرها هر کدام توسط یک نقاله به سمت مرحله بعدی انتقال می یابند. این نوار نقاله ها به صورت پیوسته به الک متصل است. این امر شرایطی را فراهم می آورد که ذرات خرده شیشه در محیط اطراف الک پراکنده نشود؛ چرا که اگر این ذرات در کف کارخانه پخش شوند، هم سبب آسیب رساندن به کف شده و هم مقدار زیاد این ترکیبات در کف کارخانه سبب آتشسوزی در کارخانه می شود. چرا که برخورد این ذرات به همدیگر ایجاد جرقه کرده و امکان آتش سوزي را فراهم می کند.

نقاله های حمل کننده

این نقاله های حمل کننده هم به منظور انتقال شیشه های خرد شده به قسمت آسیاب کردن شیشه ها و هم به منظور انتقال پودرهای شیشه حاصل از خرده شیشه ها به منظور انتقال به سمت ماشین مخلوط کن استفاده می شود. این نوار نقاله ها داراي حرکتی مارپیچی می باشد یا به عبارتی داراي حرکت حلزونی می باشند. این نحوه انتقال شرایطی را فراهم می آورد که شرایط انتقال پودرها به صورت پیوسته و پایدار فراهم شود و هم از جریان هوا به این منظور استفاده نشود. بنابراین جریان الکترواستاتیکی آن کم خواهد بود و همچنین گرد و غبار هم در محیط کارخانه ایجاد نخواهد شد.

ماشین مخلوط کن

دو نوع پودر که داراي ویژگی های متفاوتی هستند، از ماشین پودرکننده به دست می آید. این پودرها توسط این دستگاه به اندازه مناسب با هم ترکیب می شوند. دستگاه میکس در هر بچ تولید در حدود 350 کیلوگرم پودر را می تواند مخلوط کند. به علاوه تمام مراحل ورودی پودر به دستگاه میکسر، اندازه گیری کردن و افزودن و مخلوط دو نوع پودر به صورت کاملاً تمام اتوماتیک انجام می شود . این شرایط سبب می شود علاوه بر اینکه محصولی پایدار تولید شود، پودر حاصله داراي کیفیتی یکنواخت باشد.

ماشین پخت

مخلوط حاصله از مرحله قبل در این مرحله به صورت مواد فومی در می آید. این ترکیبات داراي خلل و فرج می باشند و یا به عبارتی یک سوپرسول می باشند. ماشین پخت شامل بخش پخت و بازپخت می باشد که هر کدام دارای بخش حرارت دهی، جدا کردن و بخش نسوز می باشند. این ماشین همچنین داراي نوار نقاله اي می باشد که داراي منافذ ریز می باشد که این نوار نقاله شرایط پخت به صورت مداوم را فراهم می آورد. ماشین پخت دارای 16 مشعل می باشد که پس از مرحله پخت اولیه به صورت یک خمیر نرم درمی آید و در نهایت محصول نهایی به صورت فوم می باشد که داراي اندازه هاي متفاوتی می باشد.

دستگاه جداکننده ذرات سوپرسول

محصول به دست آمده از ماشین پخت داراي 3 اندازه بزرگ، متوسط و کوچک می باشند. در واقع سوپرسول های حاصله از ماشین پخت شکسته شده و به 3 اندازه متفاوت تقسیم می شود. این قطعات توسط یک تیغه شکسته می شوند. این مواد دارای حالت مورد نظر می باشند که ماشین شرایطی را فراهم می آورد که سوپرسول ها خرد شده و جدا شوند.

بسته بندی

این سوپرسول ها دارای اندازه متفاوتی هستند و به صورت فله ای انتقال می یابند یا در کیسه هایی از جنس پلی اتیلن سنگین(HDPE) با وزن 50 کیلوگرم بسته بندی می شوند. 

 

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی