ایران ضایعات

طرح رتبه بندی واحدهای تولیدی

طرح رتبــه بندی واحدهای تولیدی

به گزارش علی اصغر عمادآبادی مدیرسامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی وزارت صمت در خصوص رتبه بندی تولیدکنندگان عنوان کرد: طرح رتبه بندی در مرحله مدل سازی است و طرح ریزی های آن در حال انجام است. وی افزود در این طرح ریزی واحدهای تولیدی به 4 دسته طبقه بندی می شوند.

عمادآبادی اظهار کرد طرح اعتبارسنجی از سوی وزارت صمت در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تجارت داخلی و خارجی با همکاری سایر نهاد ها پی ریزی شد.

وی افزود: طرح ریزی تجارت داخلی در دو دسته بندی کسب و کار اینترنتی و تولیدی آغاز شده که در آن تولیدکنندگان در 4 زیرمجموعه قرار می گیرند:

  • تولیدکنندگانی که در حال حاضر بدون مشکل مشغول به فعالیت هستند و دولت نباید خللی در کار آن ها وارد کند.
  • تولیدکنندگانی که در کنار تولید با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. اما ظرفیت تولیدیشان کاهش داشته است و مجبور به تعدیل نیرو شده اند. این تولیدکنندگان با بررسی صحیح می توانند با حل مشکلات دوباره با حداکثر ظرفیت خود تولید کنند.
  • تولیدکنندگانی که صرفا سوله خالی دارند و هیچ تولیدی انجام نمی دهند و تنها از منابع کشور سواستفاده می کنند.
  • واحدهای تولیدی که تعطیل شده اند اما پتانسیل بالقوه ورود به عرصه تولید را دارند و فقط نیاز به حمایت دارند.

 

عماد آبادی در مورد نحوه اجرای طرح رتبه بندی اذعان داشت: پس از فراهم آمدن کلیه مقدمات مورد نیاز اطلاعات مورد نیاز از مراجع زیربط اتخاذ شده و با محاسبه شاخص ها و در نظر گرفتن نمره کل هر واحد، رتبه بندی صورت می گیرد. به عبارت بهتر طرح رتبه بندی نه به صورت مرحله ای بلکه بصورت جمعی صورت می پذیرد.

وی در خصوص رتبه بندی صادرکنندگان و واردکنندگان افزود: طرح رتبه بندی واردکنندگان از سال 97 اجرایی شد و طبق آن هر میزان واردات هر بازرگان متناسب با رتبه اختصاص یافته به آن صورت می کیرد و تعداد رشته و نوع فعالیت آن ها نیز در سامانه صورت می گیرد.

مدلسازی رتبه بندی صادرکنندگان نیز صورت گرفته و تنها پیاده سازی آن لازم الاجرا خواهد بود. رتبه بندی صادرکنندگان در راستای بهره مندی هر چه بهتر آن ها از طح های تشویقی و جلوگیری از بروز تخلف و سواستفاده در خصوص بازگشت ارز صادراتی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران تا ماه های آتی انجام می گیرد.

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )