ایران ضایعات

خرید ضایعات آهن - فروش ضایعات آهن

فقط قیمت دار

فروش حلب ۱۷کیلوی پنیر

حلب ۱۷کیلوی پنیر
10,000 تومان به ازای هر عدد
13 ساعت پیش

فروش ضایعات آهن و چدن

فروش ضایعات آهن و چدن
18,000 تومان به ازای هر کیلو
14 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن الومنیوم مس

خریدار ضایعات اهن الومنیوم مس
12,800 تومان به ازای هر کیلو
17 ساعت پیش

خرید انواع ضایعات آهن وفلزات رنگی

خریدارانواع ضایعات آهن وفلزات رنگی
11,600 تومان به ازای هر کیلو
17 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن مس آلومینیوم

خریدارضایعات اهن مس آلومینیوم
12,500 تومان به ازای هر کیلو
17 ساعت پیش

خرید ضایعات(مس،آهن،آلومینیوم،چدن،)

خرید ضایعات(مس،آهن،آلومینیوم،چدن،)
5,000 تومان به ازای هر کیلو
17 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن آلومینیوم مس برنج

خریدارضایعات آهن آلومینیوم مس برنج
13,000 تومان به ازای هر کیلو
17 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن مس الومینیوم

خریدار ضایعات اهن مس الومینیوم
11,500 تومان به ازای هر کیلو
17 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن۲۴ساعته در کل تهران

خریدار ضایعات اهن۲۴ساعته در کل تهران
12,600 تومان به ازای هر کیلو
17 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن وتمامی فلزات

خریدار ضایعات آهن وتمامی فلزات
11,300 تومان به ازای هر کیلو
17 ساعت پیش

خرید ضایعات الومینیوم

خریدارضایعات الومینیوم
12,400 تومان به ازای هر کیلو
17 ساعت پیش