ایران ضایعات

خرید ضایعات آهن - فروش ضایعات آهن

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن مس الومنیوم و غیره

خریدار ضایعات آهن مس الومنیوم و غیره
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید ‌ اهن و فلزات رنگی

خریدار‌ اهن و فلزات رنگی
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید هر نوع ضایعات فلزی و غیر فلزی

خرید هر نوع ضایعات فلزی و غیر فلزی
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن آلومینیوم چدن

خریدارضایعات اهن آلومینیوم چدن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن و فلزات

خریدار ضایعات آهن و فلزات
12,600 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن مس آلومینیوم

خریدارضایعات اهن مس آلومینیوم
12,500 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن الومنیوم مس

خریدار ضایعات اهن الومنیوم مس
12,800 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن وتمامی فلزات

خریدار ضایعات آهن وتمامی فلزات
11,300 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن آلومینیوم مس برنج

خریدارضایعات آهن آلومینیوم مس برنج
13,000 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن مس الومینیوم

خریدار ضایعات اهن مس الومینیوم
11,500 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش