ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات مس ذوبی

فقط قیمت دار

فروش مس ذوبی تمیز

مس ذوبی تمیز
188,000 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

خرید مس ذوبی

خرید مس ذوبی
183,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش ضایعات مس ورقه ای

ضایعات مس ورقه ای
195,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1400/07/29

خرید ضایعات مسی شمش ذوبی

خرید ضایعات مسی شمش ذوبی
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/27

فروش ضایعات مس ابگرمکن

ضایعات مس ابگرمکن
185,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/24

خرید ضایعات مس ذوبی

ضایعات مس ذوبی
170,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

خرید لوله مسی و ظرفی

خرید لوله مسی و ظرفی
193,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/10

فروش مس ذوبی

فروش مس ذوبی
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/05

خرید الومنییوم خشک سرسیلندر

خریدار الومنییوم خشک سرسیلندر
183,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/22

فروش مس وبرنج نرمه خشکه

فروش مس وبرنج نرمه خشکه
185,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

خرید ضایعات مس ب صورت عمده

خرید ضایعات مس ب صورت عمده
171,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/31

خرید مس ذوبی وکابلی

مس ذوبی وکابلی
160,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/21

خرید ضایعات مس ذوبی

ضایعات مس ذوبی
181,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/05/17

خرید مس ذوبی

خرید مس ذوبی
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/11

خرید مس ذوبی. لوله مسی. کاتد مس

خرید مس ذوبی. لوله مسی. کاتد مس
180,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/05/11

خرید ضایعات مس

خرید ضایعات مس
170,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/10

خرید ضایعات مس ذوبی

ضایعات مس ذوبی
165,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1400/05/01

فروش سیم مسی مسوار

فروش سیم مسی مسوار
120,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26