ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات مس کابلی

فقط قیمت دار

خرید تخصصی کابل و مس کابلی

خریدار تخصصی کابل و مس کابلی
224,000 تومان به ازای هر کیلو
9 ساعت پیش

خرید ضایعات کابل سیم سوخته

خرید ضایعات کابل سیم سوخته
220,000 تومان به ازای هر کیلو
12 ساعت پیش

فروش مس کابلی قرمز وسرب نرم

فروش مس کابلی قرمز وسرب نرم
225,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

خرید ضایعات مسی

خریدار ضایعات مسی
225,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/30

خرید کابل قرمز

خرید کابل قرمز
210,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/30

فروش ضایعات مس

فروش ضایعات مس
222,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/08/30

خرید فلزات رنگی، تهران

خریدار فلزات رنگی، تهران
222,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/22

فروش مس کابلی سیاه

مس کابلی سیاه
190,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/12

فروش ضایعات مس کابلی

ضایعات مس کابلی
190,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/12

خرید مس کابلی قرمز

خرید مس کابلی قرمز
220,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/09

خرید کابل مسی و آلومینیومی

خریدار کابل مسی و آلومینیومی
207,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/05

خرید مس و روی

خرید مس و روی
218,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/29

خرید مس و برنج

خرید مس و برنج
160,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/27

فروش سیم مسی بدون روکش

فروش سیم مسی بدون روکش
190,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/24