ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات باتری و UPS

فقط قیمت دار

خرید ضايعات باطري

خريد ضايعات باطري
34,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/19

خرید باطری فرسوده

خرید باطری فرسوده
9,000 تومان به ازای هر آمپر
1400/07/17

خرید باطری فرسوده

خرید باطری فرسوده
33,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/07/02

خرید ضایعات باتری ساعتی

خرید ضایعات باتری ساعتی
100,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/01

فروش باتری ups

فروش باتری ups
31,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/25

فروش باطري فرسوده

باطري فرسوده
7,400 تومان به ازای هر آمپر
1400/06/25

فروش 32عدد بطری USP لکوموتیو

فروش 32عدد بطری USP لکوموتیو
100,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/07