از بازيافت قوطى هاى اسپرى تا ضایعات الكترونيكى و پلاستيكى

از بازيافت قوطى هاى اسپرى تا ضایعات الكترونيكى و پلاستيكى

از بازيافت قوطى هاى اسپرى تا ضایعات الكترونيكى و پلاستيكى : با انتظار ادامه شرايط تجارى چالش برانگيز سالهاى اخير در سال 2016 و احتمالاً اوايل سال 2017 ، هدف شماره يك صنعت بازيافت قراضه فلزات آمريكا بقا است. اين صنعت به دنبال دستيابى به هدف مدنظر از طريق مديريت بيشتر هزينه ها، تنوع سازى و تلاش براى افزايش نرخ بازيافت است. اين صنعت همچنين خواهان ادامه افزايش آگاهى از مزاياى چرخه حيات سبز در بازيافت است. ژوزف پيكارد، اقتصاددان ارشد و رئيس بخش مواد اوليه در انجمن صنايع بازيافت قراضه، مى گويد: تركيب كاهش قيمت مواد اوليه، تقويت دلار، تزلزل در بخش توليد، توليد آرام تر فولاد، ضعف در اقتصاد چين (به عنوان يك مصرف كننده بزرگ) و ساير فاكتورهاى اقتصاد كلان و ژئوپليتيكى، سال 2015 را به يك سال پر چالش براى صنعت قراضه آمريكا تبديل كرد.

بازده كمتر فولادى

جيم وودز، مدير ارشد در بخش ارتباطات در انجمن آهن و فولاد آمريكا و موسسه بازيافت فولاد (زيرمجموعه آن)، مى گويد: اين مشكل قطعاً در طرف آهنى بازار نيز بوده است. در طول سال هاى اخير يك وقفه بزرگ در چيزى كه هميشه يك "چرخه كاملاً خودتنظيم شونده" بود وجود داشته است. او سپس واردات بى رويه از چين را مقصر دانست و معتقد است اين روند به شدت بر توليد فولاد در زمانى كه بازده توليد نيز وجود ندارد تأثيرگذار است. طبق گزارش بانك مركزى آمريكا، توليد صنعتى در فوريه امسال با افت يك درصدى نسبت به سال قبل مواجه شده است. آمار انجمن آهن و فولاد آمريكا نشان مى دهد كه توليد فولاد خام آمريكا در سال 2015 با افت 9 درصدى به زير 87 ميليون تن رسيده است. اين رقم كمترين ميزان در 6 سال گذشته اعلام شده است.

اگر چه پيشرفت هايى در سال 2016 مشاهده شده است، اما توليد فولاد خام اين كشور تا اين  زمان از سال (اواسط ماه مارس) همچنان 4/7  درصد كمتر از سال گذشته مى باشد. وودز خاطرنشان كرد در همين زمان جريان صادرات قراضه داخلى نيز در سال هاى اخير از 25 ميليون تن (بيشترين ميزان) در سال 2011 به تنها 17 ميليون تن در سال 2014 كاهش يافته است. طبق گزارش وزارت بازرگانى آمريكا اين ميزان در سال گذشته با افت بيشتر به رقم 14 ميليون تن رسيده است. وودز مى افزايد اين روند ضعيف تا ماه مارس و زمان آغاز خريد اندكى قراضه آهنى از سوى تركيه ادامه داشت.

كاهش هزينه ها

پيكارد تصريح كرد اين يك روند ركودى مشابه براى تقاضاى داخلى و خارجى و همچنين براى قيمت گذارى ضایعات غيرآهنى به خصوص به خاطر افت قيمت هاى مواد اوليه و ضعف اقتصاد چين بوده است. با اين حال اين روند به مانند يك شمشير دو لبه عمل كرده است. مارك ليون، رئيس جديد هيأت مديره موسسه صنايع بازيافت قراضه مى گويد: درحالى كه شرايط به وضوح كاملاً چالش برانگيز بوده است، اين آرامش در فعاليت تجارى يك فرصت براى عمل آورندگان قراضه كه مصمم به بقا در اين وضعيت ركودى براى ارزيابى استراتژى هاى عملياتى خود و بالا كشيدن خود از جايگاه فعلى هستند، محسوب مى شود. پيكارد خاطرنشان كرد شانس بسيار اندكى، البته در صورت وجود، براى افزايش قيمت مواد اوليه از سوى عمل آورندگان قراضه وجود دارد؛ بنابراين آن ها توجه خود را معطوف بهبود راندمان عملياتى شان كرده اند. اين وضعيت در حال اعمال فشار به شركت ها براى داشتن نگاهى متمركز به استراتژى هاى تجارى خود است. به گفته ليون شركت هاى خوب هم اكنون در ميانه اين روند ارزيابى قرار دارند. آن ها در حال محاسبه هزينه هاى خود، انجام اعمال صحيح خود و دورى از اشتباهاتشان به علاوه اجراى تغييرات ضرورى براى بهبود و تقويت روبه جلوى كسب وكار خود هستند. او مى افزايد: اين ارزيابى در حوزه هاى ديگر نيز پديد مى آيد. شركت ها در حال بررسى هزينه هاى جارى خود، خواسته ها و نيازهاى خود، هزينه هاى لازم و اقداماتى كه موجب افزايش سوددهى آن ها خواهد شد هستند. كسب وكارهايى كه قادر به كسب سود نباشند محكوم به فنا مى باشند. در برخى موارد آن ها توليد و خريدهاى خود را كاهش داده و حتى برخى از ظرفيت توليد خود را بىكار رها مى كنند. بسيارى نيز اقدام به اخراج نيروى كار خود كرده و به هر اقدام ديگرى كه مى تواند موجب كاهش هزينه هاى عملياتى آن ها شود متوسل مى شوند.

پيكارد مى گويد: اعضاى ما نيز نگاهى به تنوع بخشى جريان توليد محصولات قابل بازيافت دارند. به طور مشخص در بخش فلزات، حاشيه سود بازيافت قراضه در چند سال اخير به طور تقريباً جدى كاهش يافته، بنابراين بسيارى از بازيافت كنندگان قراضه از هم اكنون به دنبال تنوع بخشى مسير توليد خود، چه در بخش ضایعات الکترونیکی و ضایعات پلاستیک و يا ساير مواد اوليه غيرسنتى و تلاش براى افزايش حاشيه سود هستند.

افزايش كيفيت

او در ادامه از اهميت جداسازى قراضه و كيفيت آن در آينده سخن مى گويد. از گذشته تاكنون نيز قراضه هاى با كيفيت بالاتر با تقاضاى بيشترى از سوى شركت ها و ريخته گرى ها مواجه هستند؛ بنابراين به نظر مى رسد كه آينده و موقعيت بهتر براى خروج از ركود در دستان عمل آورندگانى است كه قراضه با كيفيت بالايى را ارائه مى دهند. با اين حال، عمل آورندگان مختلف در صنعت قراضه نظرات متفاوتى نسبت به زمان مناسب براى سرمايه گذارى در تكنولوژى ها و تجهيزات جديد براى كمك به آن ها در زمان تحت فشار قرار گرفتن حاشيه سود دارند. به نظر من اعضاى ما به روند خود در سرمايه گذارى هاى هدف دار ادامه خواهند داد، اما اين ميزان با سطح سرمايه گذارى هاى انجام شده در قبل از سال 2011 در اين صنعت فاصله زيادى دارد.

پيكارد مى افزايد: از زمان ركود اقتصادى برخى از تجهيزات خريدارى شده نظير دستگاه هاى برش بلااستفاده مانده زيرا عرضه قراضه، به خصوص قراضه كهنه، تحليل رفته است. زمانى كه قيمت ها به شدت افت كرد انگيزه شركت ها براى خريد قراضه كاهش يافت و استفاده از تمام ظرفيت توليد بسيار دشوار شد. پيكارد مى گويد: اما زمانى كه سرمايه گذارى در دستگاه هاى برش در مقياس بزرگ كاهش يابد، شركت هاى فرآورى قراضه به سوى فناورى هاى جداسازى و ساير تجهيزات كه آن ها را قادر به تنوع بخشى در ساير بخش هاى مواد اوليه و افزايش كيفيت قراضه خود مى كند روى گردان خواهند شد. او مى افزايد: فشار براى قراضه با كيفيت، تنها تلاشى براى افزايش قيمت پيشنهادى براى محصولات نيست (هرچند اين يك موضوع بسيار مهم است)، بلكه اقدامى در جهت محافظت از محيط زيست محسوب مى شود. براى مثال، ابتكار چين موسوم به "حصار سبز" تأكيد فراوانى بر كيفيت محموله هاى وارداتى به اين كشور نظير كاهش محموله هاى مواد اوليه تركيبى دارد. اين مسئله به بازيافت كنندگان در آمريكا و ساير مناطق دنيا به منظور افزايش كيفيت مواد صادراتى به اين كشور گوشزد شده است.

وسعت دامنه

وودز مى گويد: همان طور كه در توجهات بلندمدت گروه ما آمده است، انجمن بازيافت فولاد در حال ادامه فعاليت تنگاتنگ خود با شمارى از انجمن هاى تجارى، مراكز بازيافت شهردارى و عمل آورندگان قراضه براى تسهيل جريان قراضه فولادى آهنى است. اين اقدامى براى كسب سود در بازارهاى بازيافت غيرسنتى مشخص است. اين انجمن اخيراً در حال كار با بازيافت كنندگان و عمل آورندگان قراضه به منظور تقويت فرصت هاى بازيافت قوطى هاى خالى اسپرى است. وودز مى گويد: پيش از اين 43 مركز بازيافت شهردارى از 50 مركز موجود در آمريكا اين برنامه را پذيرفته و هم اكنون قوطى هاى خالى اسپرى را بازيافت مى كنند. اين روش منبع جديدى براى قراضه فولادى محسوب مى شود كه صنعت بازيافت قراضه براى سال ها قادر به دست يابى به آن نبود. آن ها همچنين براى ساخت ساير محصولات غيرسنتى فعال شده اند. وودز مى افزايد كه شمارى از برنامه هاى بازيافت در ايالات متحده هم اكنون محصولات آهنى سبك نظير توسترها كه قبلاً دفن مى شدند را مورد بازيافت قرار مى دهند. به علاوه فشارى براى بازيافت خودروهاى ريلى، غلتك هاى فولادى و سطل هاى فلزى وجود دارد. افزون بر اين، افزايش در شمار اوراق كشتى ها در مناطق ساحلى آمريكا (فعاليتى كه به طور سنتى در خارج از اين كشور انجام مى شد) به چشم مى خورد. 

بازيافت بيشتر آلومينيوم

مت مينان، سخنگوى انجمن آلومينيوم مى گويد: امروزه آمريكا بيش از هر زمان ديگرى به بازيافت آلومينيوم روى آورده است. صنعت آلومينيوم متعهد به تلاش بيشتر براى بازيافت آلومينيوم است. تا پيش از اين و در سال 2014  11/7 ميليارد پوند آلومينيوم ( 5/3 ميليون تن) در آمريكا جمع آورى شد. اين ميزان بيش از دو برابر رقم جمع آورى شده در دهه 80 ميلادى است. اين رقم بيش از 70 درصد از آلومينيوم توليدشده در آمريكا در زمان كنونى مى باشد كه به نوعى يك بازگشت به عقب و اوايل دهه 80 و زمانى كه 70 درصد از توليد داخلى عمدتاً از آلومينيوم بود، محسوب مى شود. بيشتر تمركز و توجه انجمن آلومينيوم بر  افزايش نرخ بازيافت قوطى هاى آلومينيومى معطوف شده است. در سال 2014 نرخ بازيافت  اين صنعت براى بازفرآورى 59/3 ميليارد قوطى آلومينيومى 66/5 درصد اعلام شد.

مينان اذعان داشت كه اين صنعت توان بازيافت بيش از اين مقدار را نيز دارد، زيرا بيش از 40 ميليارد ضایعات قوطى آلومينيومى هرساله در آمريكا دفن مى شود. دليل اصلى آن نبود زيرساخت مناسب و عدم آگاهى عمومى نسبت به مسئله بازيافت است. با اين حال نرخ كنونى بازيافت اين فلز بسيار فراتر از رقم 34/1 درصدى بازيافت ظرف هاى نوشيدنى شيشه اى و نرخ 31/2 درصدى قوطى هاى پلاستيكى بوده و از سال 2000 ميلادى تاكنون تقريباً 17 درصد افزايش داشته است. مينان مى گويد: انجمن آلومينيوم به دنبال ادامه توجه به مسئله نرخ بازيافت آلومينيوم در بخش هاى خودرو، توليد و ساخت وساز بوده و معتقد است نرخ بازيافت در اين بخش ها چيزى بيش از 90 درصد يا بيشتر است. در حقيقت اين انجمن به دليل استفاده فراوان از آلومينيوم در خودروهاى سبك كه به نوبه خود موجب بر سطوح توليد محصولات فولادى با كاهش همراه بوده است. در حالى كه به طور تاريخى اين صنعت چيزى در حدود 81 ميليون تن از قراضه فولادى را بازيافت كرده و يا براى بازيافت صادر مى كند، رقم بازيافتى سال 2014 با افت محسوسى به 62 ميليون تن كاهش مى يابد. بااين حال، با توجه به شرايط اخير بازارها به بزرگ براى صنعت بازيافت فلزات محسوب مى شود. پيكارد مى گويد: اين مسئله تنها در رابطه با بازارهاى مجزا نيست بلكه تلاشى براى حفظ تسهيل جريان قراضه تا حد ممكن است كه همچنين شامل تلاش هايى براى كاهش موانع در تجارت نيز مى شود. او مى گويد: انجمن صنايع بازيافت قراضه آهن در اعمال نفوذ درون مذاكرات قرارداد كالاهاى دوست دار محيط زيست (نظير توربين هاى بادى، فيلترهاى تصفيه) در سازمان تجارت جهانى بسيار فعال است. او با اشاره به سازمان تجارت جهانى مى افزايد مواد اوليه بازيافتى و تجهيزات بازيافت ، كالاهاى دوستدار محيط زيست محسوب شده و بايد توسط شركاى تجارى اصلى اين صنعت به رسميت شناخته شوند. به علاوه پيكارد مى گويد: با توجه به اتفاق نظر بر سر كاهش تقاضا از سوى چين در سال جارى و احتمالاً سال بعد، انجمن صنايع بازيافت قراضه و شركت هاى عضو آن به دنبال توسعه بازارهاى جديدتر نظير جنوب و جنوب شرق آسيا، خاورميانه و آمريكاى لاتين هستند. به گفته او اندكى پيشرفت نيز از گذشته تاكنون صورت گرفته است. نه تنها صادرات قراضه آهنى آمريكا به هند در سال گذشته دو برابر شده، بلكه محموله هاى ديگرى نيز به ساير كشورهاى آسيايى نظير پاكستان و بنگلادش ارسال گرديده است. 

پيكارد مى گويد: بازيافت كنندگان فلزى نيز متعهد به اجراى امن تر عمليات خود هستند. انجمن صنايع بازيافت قراضه از سال گذشته در حال همكارى با اعضاى خود به منظور دستيابى به اين هدف تحت رهبرى رئيس سابق هيأت مديره اين انجمن، داگ كرامر، بوده و "حلقه برنامه ايمنى" طراحى شده براى كمك به اعضا در همكارى با يكديگر در پروژه هاى داوطلبانه و اشتراك تجربيات ايمنى خود، نظير استراتژى هاى آنها براى بهبود سوابق ايمنى را راه اندازى كرده است. اين اقدام منجر به افزايش آگاهى در مورد ايمنى شده و اجتماعى را به منظور همكارى شركت ها با يكديگر براى بهبود برنامه هاى ايمنى آن ها به وجود آورده است. تيم ايمنى انجمن صنايع بازيافت فلزات نيز با حضور جداگانه و پيوسته خود در اين عرصه با اعضا ارتباط برقرار كرده و آموزش هاى ايمنى در مركز را با هدف افزايش عملكرد سطح ايمنى در كل صنعت برگزارمى كند. اين صنعت همچنين متعهد به انتقال و مخابره مزيت هاى اقتصادى و محيطى بازيافت نظير صرفه جويى در انرژى و كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى به واسطه استفاده از محصولات بازيافتى است.

مزيت هاى چرخه حيات

وودز مى گويد: اين موضوع شامل همكارى با صنعت خودرو براى متقاعد كردن آن ها به داشتن نگاهى روبه جلو و در عوض توجه به مزيت هاى كامل چرخه حيات موادى كه آن ها استفاده مى كنند، مى شود. انجمن بازيافت فولاد همچنين در حال كار با صنعت ساخت وساز براى كمك به سازندگان در درک چگونگى دست يابى به استاندارد پيشگامى در انرژى به منظور (LEED) و طراحى محيطى كسب گواهينامه هاى "ساختمان سبز" براى ساختمان هاى خود بوده و در مرحله معرفى محصولات دوست دار محيط زيست با براى محصولات خاص LEED استاندارد مورد استفاده در ساخت واحدهاى تجارى و مسكونى سبك قرار دارد. اين همكارى به سازندگان در معرفى مزيت هاى محيط زيستى موجود در ساختمان هاى آن ها كمك مى كند.  پيكارد مى گويد: كه اعضاى اين انجمن از گذشته براى حفاظت از محيط زيست سرمايه گذارى هاى فراوانى كرده اند. دليل آن ميزان سخت گيرى مقرراتى در صنعت بازيافت قراضه از آن زمان تاكنون بوده است.

ليون مى گويد: او متعهد به بسيج كردن اعضاى انجمن بازيافت قراضه آهن به هنگام نياز براى دفع يك قانون اضافى و تحميلى در سرتاسر كشور، ايالت و يا يك منطقه است. ما همچنين متعهد به آموزش به ديگران در مورد صنعت بازيافت هستيم. اين آموزش شامل انتقال دانش به نسل جديد بازيافت كنندگان مى شود. به عنوان بخشى از اين تلاش، انجمن بازيافت قراضه دست به همكارى با گروه براى برگزارى JASON آموزشى جيسون دوره آموزشى بازيافت زده كه مى تواند در مدارس كشور به منظور افزايش آگاهى كودكان از مزاياى بازيافت مورد استفاده قرار گيرد. (ماهنامه تخصصی پردازش)

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی