دستاوردهای نوین در بازیافت تجهیزات الکترونیکی و قراضه

دستاوردهای نوین در بازیافت تجهیزات الکترونیکی و قراضه

دستاوردهای نوین در بازیافت تجهیزات الکترونیکی و قراضه : به گزارش متال بولتن، استفاده از فناوری برای تولید خیل عظیم مواد الکترونیکی تمیزتر هماهنگ با بازار بازیافت تجهیزات الکترونیکی در آمریکای شمالی رو به رشد است، اما اکثر تجهیزات الکترونیکی که در منطقه به عنوان ضایعات بیرون ریخته می‌شود، در حال حاضر بصورت دستی دمونتاژ می شود. در حالیکه بیشترین بازیافت تجهیزات الکترونیکی در آمریکای شمالی به روش سنتی و توسط دست انجام می شود، اما استفاده از فناوری های پیشرفته نیز به سرعت رو به رشد است. اتوماسیون هم اکنون بخش بزرگی از فعالیت های تجاری بازیافت الکترونیک شرکت های بزرگ بی نالمللی از جمله شرکت کانادایی  (SRSNA) وابسته به Sims Metal Management را در بر می‌گیرد، اما بعضی از شرکت های کوچک منطق های نیز در حال بررسی و استفاده از سیستم‌های اتومات است، چون رقابت در بازار بازیافت الکترونیک داخلی رو به افزایش است.

کارشناسان معتقدند که ما هنوز در اول راه بازیافت تجهیزات الکترونیکی هستیم که اخیرا شرکت Synergy Recycling Madison در کارولینای شمالی یک سیستم جدیدی را به کار گرفته که ظرفیت زیادی از قراضه تمیز الکترونیکی را تولید می‌کند. به هر صورت، این صنعت بسرعت رو به‌ رشد رفته و رقابت روز به روز در آن شدیدتر می‌شود و اگر سرمایه گذاری در آن صورت نپذیرد شرکت های دس تاندرکار در این صنعت نوپا عقب خواهند ماند.

مدیرعامل موسسه آمریکایی صنایع بازیافت قراضه می گوید: در دهه اخیر بازار بازیافت الکترونیکی در این کشور رشد قابل توجهی داشته که اساس و مبنای این رشد مطالعات جامع اخیری است که توسط شرکت IDC درخصوص صنعت بازیافت الکترونیک داخلی صورت پذیرفته، به طوری که حجم فرآیند تجهیزات الکترونیکی در پنج سال گذشته تقریبا با دو برابر افزایش به 3 تا 4 میلیون تن رسیده است. حجم تولید در سال 2000 کمتر از یک میلیون تن بوده و این پتانسیل وجود دارد که در آینده نزدیکی به  98 میلیون تن در سال برسد. تحلیلگران اضافه می کنند که ارزش مواد الکترونیکی بازیافت شده در همین دوره زمانی از یک میلیارد تن در سال به بیش از 5  میلیارد تن در سال افزایش یافته و هنوز فرصت زیادی برای رشد بیشتر در آینده وجود دارد و تخمین زده می شود که تقریبا میلیون تن در سال ضایعات الکترونیکی از منازل جمع آوری می‌شود که به جای بازیافت در محیط زیست مدفون می‌شود. جمع آوری ضایعات الکترونیکی منازل طبق قوانین دولتی بازیافت تجهیزات الکترونیکی، نظارت و کنترل می‌شود، اما حدودا تا 70 درصد تجهیزات الکترونیکی بازیافت شده توسط شرکت ها تولید می شود. رشد بازیافت تجهیزات الکترونیکی می تواند

در چند سال آینده سالانه به 10 تا 30 درصد رسیده و براساس نیاز و ضرورت این درصد رشد متغیر باشد. یک کارشناس بازیافت معتقد است: در نهایت این رشد مانند بازیافت شیشه و قوطی از تب و تاب افتاده به حالت یکنواختی درآمده و سرانجام به سمت سراشیبی و کاهش حرکت خواهد کرد .در حقیقت قوانین حاکم بر بازیافت الکترونیکی قوانین پراکنده ای از ایالت های مختلف است که حداقل در مقطع کنونی با استاندارد فدرال در تضاد بوده و در نتیجه کار را برای شرکت های بازیافت الکترونیکی سخت تر کرده، اما این امید وجود دارد که در آینده تغییر پیدا کند، چون در ماه نوامبر گذشته دولت اوباما مصمم شد که دستورالعمل هایی را برای بازیافت الکترونیکی فدرال تدوین کند.

 شرکت تخصصی

مدیرعامل شرکت بازیافت الکترونیکی Sims می‌گوید: به‌ نظر نمی رسد رشد زیادی در شرکت های فرآیند قراضه سنتی که در بازار بازیافت الکترونیک درگیر شده باشند، حاصل شده باشد. محدودیت‌های زیادی در این زمینه وجود دارد، چون یقینا با مواد بالقوه خطرناکی مواجه و درگیر خواهد شد. یک شرکت فرآیند سنتی ضایعات که می‌خواهد فعالیت بازیافت الکترونیکی انجام دهد، باید فرآیندهای کنونی خود را هماهنگ و منطبق، روابط پایین دستی با دیگر فرآیندکننده های تخصصی در زمینه الکترونیک را برقرار کرده و یک شرکت وابسته جداگانه بازیافت الکترونیک  (e-cycling) ایجاد کند.

شرکت Sims تنها شرکتی نیست که یک شرکت زیرمجموعه بازیافت الکترونیکی ایجاد کرده، شرکت های دیگری نیز در این زمینه فعالیت دارند، مثلا شرکت دیگری در استان کلرادو تحت عنوان " مدیریت ضایعات " هشت واحد بازیافت الکترونیک دایر کرده که عمدتا مانند دیگر واحدهای بازیافت الکترونیکی از روش های دستی برای بازیافت استفاده می‌کنند، اما در نظر دارد که ظرف شش ماه آینده کارخانه های خود را مجهز به آخرین تجهیزات پیشرفته کند.

شرکت Universal Scrap Metals دستگاه USMe را ساخته که بصورت فیزیکی تجهیزات فرسوده الکترونیکی را از یکدیگر جدا کرده و همزمان اطلاعات خدمات انهدام را ارایه می دهد. با توجه به این که این دستگاه از جداسازی اتوماتیک استفاده نمی کند. پس از اوراق ضایعات باقیمانده آن خرد شده و غلظت آن را قبل از ارسال به تجهیزات فرآیندکننده پایین دستی افزایش می‌دهد.

شرکت Sims به سرعت واحدهای بازیافت الکترونیک خود را در آمریکای شمالی و جهان با خرید و رشد ارگانیک توسعه داده و این توسعه از طریق خرید بعضی از کارخانه های قدیمی یا احداث واحدهای جدید فرآیند ضایعات میسر شده است. این شرکت یک خط فرآیند بسیار بزرگ اتوماتیک دارد و بزرگ ترین کارخانه فرآیند الکترونیک قراضه در کانادا است که می‌تواند سالانه 60 هزار تن در سال قراضه الکترونیک تولید کند. این کارخانه قراضه الکترونیک را به تعدادی قراضه متفاوت جدا می‌کند و اندازه آن را با قیچی  (Shredder) کاهش می‌دهد. مدیرعامل شرکت اضافه می‌کند: تجهیزاتی را نصب کرده ایم که فلزات را از پلاستیک جدا می‌کند، به طوری که در مخازن آهن قراضه و ضایعات پلاستیکی وجود ندارد، علاوه بر این کارخانه Sims از جداسازی سنتی برای ضایعات فلزی و ماشین های جداسازی نوری و اشعه مادون قرمز در کانال ها(Streams)  برای جداسازی پلاستیک استفاده می‌کند، همچنین کارخانه تکنولوژی جداسازی شیشه دارد که حدالامکان ذرات شیشه را از ضایعات تفکیک می‌کند، علاوه بر این، سیستم‌های اتوماتیک برای جداسازی شیشه سربدار را از شیشه بدون سرب دارد. در این صنعت نگرانی در مورد بازیافت لوله اشعه کاتدی  (CRT) شیشه‌ای سربدار از مانیتور کامپیوترها و تلویزیون های کهنه وجود دارد. سرب ماده قابل بازیافتی است، اما براحتی نمی توان آن را از شیشه به روش سودمند و ایمن از نظر محیط زیست جدا کرد، اما فناوری های نوظهور متعددی وجود دارد که می تواند به این صنعت این امکان را بدهد که شیشه CRT را بازیافت کنند.

خرد کردن و جداسازی

مدیرعامل شرکت Synergy Recycling اعلام کرد که موفقیت‌های حاصله در فرآیند قراضه تمیز نه تنها از طریق فناوری جداسازی (Sorting) بدست آمده، بلکه این موفقیت در روش خرد کردن قراضه الکترونیک نیز حاصل شده است. با استفاده از روش های ترکیبی بدقت جریان مغناطیسی، عدسی چشمی و تکنیک های جداسازی هوایی ضایعات را از یکدیگر جدا می‌کند. این روش فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه، بورد مدارات چاپی و پلاستیک را جدا کرده و به کانال‌های تمیز هدایت می‌کند که به قسمت های مربوطه تغذیه خواهد شد.

آینده درخشان بازیافت الکترونیکی

آینده بازیافت الکترونیکی درخشان است، با توجه به این که در حال حاضر بازار آن شکوفاتر شده، این صنعت به سمت مثبتی در حرکت است و با استفاده از تجهیزات پیشرفته بازیافت ضایعات الکترونیکی رقابتی‌تر خواهد شد. در حال حاضر درصد بازیافت الکترونیکی که از فرآیند مکانیکی و تکنولوژی های جداسازی اتوماتیکی استفاده می کنند، نسبتا پایین و  38 درصد است، در حالیکه جمع‌آوری تجهیزات الکترونیکی حدود 75 درصد است و حدود  60 درصد بصورت دستی جداسازی صورت می پذیرد. در آینده نزدیکی نقش شرکت‌های دمونتاژ  (demanufacturing) بسیار قوی‌تر شده و اتوماسیون با پیشرفت فناوری ارتقا خواهد یافت. هزینه یک عامل است و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که کدامیک از فناوری های کنونی یا دمونتاژ دستی می تواند ضایعات الکترونیکی تمیزتری تولید کند. جواب این است که در فرآیندهای دستی نسبت به دمونتاژ دستی ارزش افزوده بیشتری بدست می آید، اما راندمان فعالیت دستی در زمان خاصی از نظر فیزیکی با محدودیت مواجه است. در آینده با توسعه اتوماسیون مواد بازیافتی پرارزش به بازار عرضه خواهد شد که کیفیت محصولات نهایی را بهبود خواهد بخشید.

 

 

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی