مزایای بازیافت ضایعات شیشه

مزایای بازیافت شیشه ، بازیافت شیشه های شکسته و خرد شده

مزایای بازیافت شیشه و موارد کاربرد آن : شیشه از مقدار زیادی مواد خالص و ارزان تهیه می شود. اما زمانی که مشکلات حمل و نقل مواد زائد مطرح می شود بازیافت اهمیت می یابد. هر چند شیشه جزء کوچکی از جریان مواد زائد حجم تقریباً 2 درصد را تشکیل می دهد؛ اما بازیافت آن می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش وزن داشته باشد.

ذخیره انرژی

دلیل این که شیشه یکی ازسنگین ترین مواد زائد جامد شهری است. به ازاي هر 1 % افزایش در مصرف خرده شیشه  0.25 درصد از انرژي ذخیره می شود و براي هر تن شیشه ای که بازیافت می شود، 90 گالن از سوخت نفت ذخیره می شود، به ازاي هر تن شیشه تولید شده از شیشه هاي بازیافتی 15 کیلوگرم اکسیدکربن ذخیره می شود.

صرفه جویی در مواد خام 

ظروف شیشه ای در حال حاضر 7 تا 8 درصد وزن کل مواد زائد جامد هستند، بنابراین کاهش ظروف شیشه اي از سیستم دفع مواد زائد جامد، می تواند کمک و تاثیر برجسته ای در جهت عملکرد بازیافت کاهش زمین مورد نیاز براي دفن داشته باشد. بازیافت شیشه باعث صرفه جویی در مواد خام تن ماده خام ذخیره می شود.

کاهش انتشار گازهای آلاینده

تولید فرآورده های شیشهای، انرژي زیادي جهت استخراج و حمل و نقل مواد خام نیاز دارد و همچنین ماده اولیه باید در دماي بسیار بالا حرارت دیده شود. جهت انجام فرآیند میزان زیادي سوخت فسیلی مصرف می شود، مصرف سوخت هاي فسیلی باعث انتشار گاز دي اکسید کربن و گازهای گلخانه ای می گردد. طبق آمار در سال 2002 ، صنعت شیشه 8611,000,000 کیلووات انرژي الکتریسیته مصرف کرده و دی اکسید کربن خروجی از سوخت هاي فسیلی معادل 1.8 میلیون تن بوده است و یک  کوره مناسب وکارآمد 4.8 گیگاژول انرژي براي ذوب هر تن شیشه نیازمند است.

کاربرد ضایعات شیشه

در حالی که ظروف شیشه ای، فقط براي بازسازی و از نو ساختن ظروف دیگر کاربرد دارند؛ ضایعات شیشه نیز می توانند دردیگر فرآیندهاي صنعتی کاربرد داشته باشند. براي مثال شیشه هاي شکسته و خرد شده می توانند در آسفالت جاده ها به کار روند. نمونه هایی از دامنه و گستردگی شیشه و ظروف شیشه اي که دوباره مورد استفاده قرار می گیرند.

می توان عایق پشم شیشه، فایبرگلاس و غیره اشاره کرد. به کارگیری ظروف شیشه ای بازیافت شده، براي ساختن فرآورده ها و محصولات جدید شیشه اي، باعث صرفه جویی در انرژي و کاهش هزینه ساخت ظروف شیشه ای میشود. دلیل صرفه جویی این می باشد که خرده شیشه ها نسبت به زمانی که لازم است با مواد خام مخلوط و برای ساختن لیوان به کار روند، در دماي پایین تري ذوب می شوند. این عمل نه تنها هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه به خوبی باعث افزایش عمر کوره می شود که بسته به میزان خرده شیشه هاي عمر کوره بین 15 تا 20 درصد افزایش می یابد. صرفه جویی انرژی، در واقع صرفه جویی و حفاظت از منابع طبیعی نظیر ذخایر سوخت های فسیلی است. 

مزایای بازیافت شیشه

مزایای بازیافت ضایعات شیشه

مزایای زیست محیطی ناشی از بازیافت شیشه به درصد

مزایای بازیافت ضایعات شیشه

راه های جمع آوری شیشه جهت بازیافت

  • شیشه جهت بازیافت، می تواند به طریق زیر جمع آوری گردد.
  • بازیافت ظروف شیشه ای که در ایستگاه های جمع آوری به منظور بازیافت جدا شده اند.
  • بازیافت ظروف شیشه ای که از مواد زائد کنار جدول خیابان جدا شده اند.
  • بازیافت ظروف شیشه ای جمع آوري شده از منابع تجاری محصولات مثل رستوران

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی