ایران ضایعات

تقویت قیمت های جهانی، این بار به بهانه تضعیف دلار 

تقویت قیمت های جهانی، این بار به بهانه تضعیف دلار 

در هفته گذشته منتهی به جمعه، نوزدهم اسفند ماه، قیمت انواع کامودیتی در بازار های جهانی به خاطر تضعیف دلار آمریکا و همچنین افزایش تقاضا ناشی از زلزله اخیر ترکیه افزایش یافت. 

میلگرد داخلی مصر: 11.1 درصد افزایش 

بیلت فوب مصر: 7 درصد افزایش 

ورق گرم دریای سیاه: 6.8 درصد افزایش 

بیسموت چین: 4.7 درصد افزایش 

اسلب فوب ایران: 4.7 درصد افزایش 

کادمیوم: 4.6 درصد افزایش 

چدن فوب دریای سیاه: 4 درصد افزایش 

اسلب دریای سیاه:3.1 درصد افزایش 

ورق سرد دریای سیاه: 3 درصد افزایش 

سلنیوم چین: 3 درصد افزایش 

بیلت وارداتی چین: 2.4 درصد افزایش 

قراضه ترکیه: 2 درصد افزایش 

کبالت: 1.9 درصد افزایش 

زغالسنگ کک شو داخل چین: 1.9 درصد افزایش 

کنسانتره آهن: 1.6 درصد افزایش 

آهن اسفنجی هند: 1.5 درصد افزایش 

ورق گرم فوب ترکیه: 1.5 درصد افزایش 

سنگ آهن: 1.5 درصد افزایش 

میلگرد فوب چین: 1.3 درصد افزایش 

کک فوب چین: 1.2 درصد افزایش 

بیلت فوب ایران: 0.9 درصد افزایش 

بیلت دریای سیاه: 0.7 درصد افزایش 

 

 

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )