ایران ضایعات

زنگ خطر برای بازار مس در جهان

زنگ خطر برای بازار مس در جهان!

خبر ها حاکی از برنامه ریزی کارگران برای اعتصاب سراسری در شرکت کودلکوی شیلی به عنوان بزرگترین شرکت تولید مس در جهان است‌. چرا که هیئت مدیره این شرکت در راستای کاهش آلاینده های زیست محیطی  تصمیم به تعطیلی یکی از واحد های خود داشته که این امر موجب بیکاری صد ها نفر کارگر خواهد شد‌.

این موضوع زنگ خطری برای بازار جهانی مس به شمار می رود و کمبود عرضه در نتیجه افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت.                                                           

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )