ایران ضایعات

خرید و فروش مس آرمیچری (سیم لاکی)

فقط قیمت دار

خرید ضایعات مس وبرنج

خریدار ضایعات مس وبرنج
165,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

فروش مس آرمیچر و نرم

فروش مس آرمیچر و نرم
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/02

فروش 100 کیلو مس ارمیچری

100 کیلو مس ارمیچری
185,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/22

فروش مس دینام

فروش مس دینام
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/17

خرید ضايعات آرميچرى

خريد ضايعات آرميچرى
185,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/16

فروش ضایعات مس تمیز

فروش ضایعات مس تمیز
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/27

فروش مس سیم‌ پیچی

مس سیم‌ پیچی
177,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/05

خرید ضایعات ارمیچر

ضایعات ارمیچر
21,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/29

فروش مس داغونی درشت

مس داغونی درشت
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/22

خرید ضایعات مس

خرید ضایعات مس
120,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/20

خرید ضایعات مس

خرید ضایعات مس
155,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/24

فروش مس ارمیچر خالص

مس ارمیچر خالص
170,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/21