ایران ضایعات

خرید و فروش محصولات شیشه

فقط قیمت دار

فروش شیشه های نوشابه

شیشه های نوشابه
3,200 تومان به ازای هر عدد
1398/12/17

فروش پودر شیشه سفید

فروش پودر شیشه سفید
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1398/12/09

فروش شیشه و یال 20ml

فروش شیشه و یال 20ml
550 تومان به ازای هر عدد
1398/11/10

فروش شیشه دارویی

فروش شیشه دارویی
300 تومان به ازای هر عدد
1398/11/08

فروش شیشه داروی

شیشه داروی
200 تومان به ازای هر عدد
1398/06/29