ایران ضایعات

خرید و فروش محصولات شیشه

فقط قیمت دار

خرید شیشه های ویال دارویی

خرید شیشه های ویال دارویی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/16

خرید ضایعات شیشه احسانی

ضایعات شیشه احسانی
1,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/04

فروش شیشه لامپ

فروش شیشه لامپ
2,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/02

فروش لوله یا تیوب شیشه ای

لوله یا تیوب شیشه ای
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/27

فروش 10ورق شیشه دو*40

فروش 10ورق شیشه دو*40
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/20