ایران ضایعات

خرید ضایعات لاستیک - فروش ضایعات لاستیک

فقط قیمت دار

فروش تیوپ و نواری

فروش تیوپ و نواری
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/16

خرید تیوب ضایعاتی

خرید تیوب ضایعاتی
3,500 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/07/15

خرید ضایعات لاستیک سواری

خرید ضایعات لاستیک سواری
300 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/15

خرید ضایعات لاستیک

خرید ضایعات لاستیک
1,000 تومان به ازای هر عدد
1400/07/11

خرید لاستیک فرسوده

لاستیک فرسوده
450 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/10

فروش لاینر لاستیکی

فروش لاینر لاستیکی
1,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/05

خرید لاستیک مستعمل

خرید لاستیک مستعمل
330 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/03