ایران ضایعات

خرید ضایعات پت pet - فروش ضایعات پت pet

فقط قیمت دار

خرید پت رنگی (زنده-پرسی)

خرید پت رنگی (زنده-پرسی)
11,000 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

خرید پت زنده

خريد پت زنده
14,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش پت زنده تمیز سفید

فروش پت زنده تمیز سفید
12,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید پت زنده

خريد پت زنده
14,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش پت زنده

فروش پت زنده
14,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش ضایعات قلمبه PET

ضایعات قلمبه PET
14,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید پت پرسی خورده

خرید پت پرسی خورده
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/03

خرید پت زنده

خرید پت زنده
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/27

خرید پت زنده و پرسی

خریدار پت زنده و پرسی
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/26

خرید پت زنده درجه1

خریدارپت زنده درجه1
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/24