ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات گونی و جامبو

فقط قیمت دار

فروش ضایعات گونی

ضایعات گونی
2,700 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید گونی هستم

گونی خریدارهستم
3,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
2 روز پیش

فروش گونی پرسی تمیز

گونی پرسی تمیز
4,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
4 روز پیش

فروش ضایعات گونی

ضایعات گونی
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

خرید جانبو

خرید جانبو
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

خرید گونی ضایعات

خرید گونی ضایعات
1,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

فروش ضایعات جامبوبگ

فروش ضایعات جامبوبگ
8,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/08

فروش گونی ضایعات

فروش گونی ضایعات
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/04

فروش مواداکسیدوری

مواداکسیدوری
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/01