ایران ضایعات

خرید ضایعات مس - فروش ضایعات مس

فقط قیمت دار

خرید ضایعات مسی شمش ذوبی

خرید ضایعات مسی شمش ذوبی
180,000 تومان به ازای هر کیلو
9 ساعت پیش

خرید مس برنج و….

خريدار مس برنج و….
210,000 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش

خرید کابل مسی و آلومینیومی

خریدار کابل مسی و آلومینیومی
207,000 تومان به ازای هر کیلو
20 ساعت پیش

فروش مس ذوبی تمیز

مس ذوبی تمیز
188,000 تومان به ازای هر کیلو
20 ساعت پیش

خرید مس و برنج

خرید مس و برنج
160,000 تومان به ازای هر کیلو
20 ساعت پیش

فروش ضایعات مس

فروش ضایعات مس
31,000 تومان به ازای هر کیلو
20 ساعت پیش

خرید فلزات رنگی

فلزات رنگی
200,000 تومان به ازای هر کیلو
21 ساعت پیش

خرید انواع مس و برنج

خرید انواع مس و برنج
211,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
3 روز پیش

خرید انواع ضایعات شیرآلات مس و برنج

خریدار انواع ضایعات شیرآلات مس و برنج
175,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش ضایعات مس ابگرمکن

ضایعات مس ابگرمکن
185,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات کابل سیم سوخته

خرید ضایعات کابل سیم سوخته
205,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید انواع فلزات رنگی به صورت عمده

خرید انواع فلزات رنگی به صورت عمده
190,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش سیم مسی بدون روکش

فروش سیم مسی بدون روکش
190,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید فلزات رنگی

خرید فلزات رنگی
100,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش