ایران ضایعات

خرید ضایعات مس - فروش ضایعات مس

فقط قیمت دار

خرید کابل مسی و آلومینیومی

خریدار کابل مسی و آلومینیومی
207,000 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

خرید مس برنج و….

خريدار مس برنج و….
205,000 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

فروش مس ذوبی تمیز

مس ذوبی تمیز
188,000 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

خرید انواع مس و برنج

خرید انواع مس و برنج
207,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
9 ساعت پیش

خرید انواع ضایعات مس برنج اهن و....

خرید انواع ضایعات مس برنج اهن و....
170,000 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

فروش ضایعات مس ابگرمکن

ضایعات مس ابگرمکن
185,000 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

خرید ضایعات کابل سیم سوخته

خرید ضایعات کابل سیم سوخته
205,000 تومان به ازای هر کیلو
19 ساعت پیش

خرید انواع فلزات رنگی به صورت عمده

خرید انواع فلزات رنگی به صورت عمده
190,000 تومان به ازای هر کیلو
20 ساعت پیش

فروش سیم مسی بدون روکش

فروش سیم مسی بدون روکش
190,000 تومان به ازای هر کیلو
21 ساعت پیش

خرید فلزات رنگی

خرید فلزات رنگی
100,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید انواع ضايعات مس و كابل روكشدار

خريد انواع ضايعات مس و كابل روكشدار
205,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش