ایران ضایعات

خرید و فروش بیلت / شمش آلومینیوم

فقط قیمت دار

خرید شمش طبق آناليز

خريد شمش طبق آناليز
70,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش شمش آلمینیوم

فروش شمش آلمینیوم
60,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/04

فروش شمش عراقی

فروش شمش عراقی
64,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/01

فروش 10 تن شمش 97

فروش 10 تن شمش 97
63,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/12

فروش شمش الومنیوم

شمش الومنیوم
65,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/28