ایران ضایعات

خرید و فروش بیلت / شمش آلومینیوم

فقط قیمت دار

فروش شمش رانی

فروش شمش رانی
55,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/31

خرید شمش رانی

خریدار شمش رانی
55,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/21

فروش شمش آلومینیوم

شمش آلومینیوم
50,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/07