نحوه شارژ سبد قراضه در كوره قوس

نحوه شارژ سبد قراضه در كوره قوس الکتریکی

نحوه شارژ سبد قراضه در كوره قوس

Yield قراضه:

ضريب تبديل قراضه به مذاب يا همان yield (بازده) براي انواع قراضه ها محاسبه مي گردد . تغييرات در ضريب تبديل قراضه تحت تأثير موارد زير است:
• ميزان كثيفي، حضور چوب ،خاك ،قير، گوني، سنگ، لاستيك، فوم يخچال و مواد غيرفلزي ديگر در قراضه
• آلياژهاي غير آهني موجود در قراضه
• روكش هاي موجود در قراضه از جمله رنگ و روي
• بارهاي آغشته به روغن همچون پليسه ها، بشكه هاي خالي گريس
• مواد راديواكتيو و شيميائي، بارهاي ميكروبي و تجهيزات پزشكي كنترل نشده

نحوه محاسبه Yield قراضه (ضريب تبديل قراضه به مذاب) 

100 * ( وزن قراضه شارژ شده /  وزن قراضه تخلیه شده) = Yield قراضه

در مواردي كه از قراضه هاي با كيفيت پايين در مقادير انبوه استفاده ميشود ضريب تبديل ميتواند به 68 تا 66 درصد كاهش يابد. اما بايد دانست كه اين ميزان كاهش ضريب، هزينه هاي مربوط به قراضه و انرژي الكتريكي لازم براي توليد يك تن فولاد را بشدت تحت تأثير قرار مي دهد. در صورت پائين بودن ضريب تبديل قراضه به مذاب، تأمين بارفلزي مورد نياز كوره با دو سبد ممكن نخواهد بود. اين مسأله مي تواند سبب افزايش زمان آمادهسازي ذوب شده و توليد را كاهش دهد.

هزينه ها
در كوره قوس الكتريكي، هزينه قراضه بالاترين هزينه توليد را تشكيل مي دهد. هزينه قراضه حدوداً 88 % كل هزينه هاي توليد مذاب را تشكيل ميدهد. مديريت كارآمد خريد و انبار قراضه و مديريت صحيح مصرف عامل اصلي موفقيت مالي در عمليات فولاد سازي است. هزينه هاي مربوط به قراضه تنها از طريق مقايسه كيفيت قراضه ها قابل بررسي خواهد بود. هزينه واقعي قراضه در طول زمان به طرز قابل توجهي تغيير مي كند. نمودار مقابل هزينه هاي مربوطه به برخي از انواع قراضه با كيفيت هاي مختلف در ايالات متحده آمريكا را نشان مي دهد.

نحوه شارژ سبد قراضه در كوره قوس

یک نمونه از قیمت قراضه

بهاي قراضه ماهانه در ايالات متحده از 3% تا 5% افزايش يا كاهش مي يابد. با احتساب فواصل زماني بيشتر يا احتساب سالانه، قيمت قراضه ميتواند از 95 تا 31 درصد تغيير كند.
تأثير نوسانات كوتاه مدت قيمت قراضه را مي توان با انبارگرداني صحيح به حداقل رساند. نوسانات بلند مدت قيمت قراضه، هزينه محصولات نهايي را تحت تأثير قرار مي دهد.

نحوه شارژ سبد قراضه در كوره قوس

نوسانات قیمت قراضه در یک بازه زمانی

فاكتورهای اصلي مؤثر در نوسان قيمت قراضه در بازار عبارتند از:
• ميزان دسترسي به انواع قراضه
• تقاضاي قراضه در بازار
لذا نمي توان به تركيب ثابتي از انواع قراضه براي بلند مدت دست يافت. بايد در تركيب قراضه هاي مصرفي تغييراتي اعمال شوند تا بدين وسيله نوسانات قيمت و كيفيت قراضه در بازار جبران شوند. براي مديريت اين فاكتورها، لازم است مدل هاي شارژ قراضه بهبود يافته و ارزانترين تركيب قراضه براي تهيه نوع خاصي از فولاد را بدست آورد. مدل هاي بكار رفته مي توانند متكي به روش هاي ساده يا مدل هاي کامپیوتري پيچيده باشند.

نحوه شارژ سبد قراضه در كوره قوس

ترکیبی از شارژ با توجه به دانسیته

موارد مهم در شارژ قراضه:
براي رسيدن به يك مدل قراضه كارآمد بايد به عوامل زير توجه كرد:
 آناليز شيميائي فولاد
 عناصر ناخواسته موجود در هر يك از انواع قراضه
 چگالي حجمي قراضه
 ضريب تبديل انواع قراضه به مذاب
 قيمت فعلي هر يك از انواع قراضه ها
 در دسترس بودن قراضه

به كمك يك مدل پايه مي توان نسبت تركيب كردن انواع قراضه را جهت رسيدن به تركيبي كه جوابگوي تمامي نيازهاي محصول نهايي بوده و صرفۀ اقتصادي نيز داشته باشد، دست يافت. با استفاده از مدل قراضه ميتوان براي تهيه يك فولاد خاص فهرستي از انواع و تركيب قراضه ها تهيه كرد. در عين حال ميتوان از اين فهرست در برنامه ريزي هاي خريد ماهانه يا فصلي قراضه استفاده كرد.

مدل هاي پيچيده كامپیوتری غير از فاكتورهاي بيان شده ، فاكتورهاي ديگري را نيز بايد در نظر گيرند مانند :
 مصرف انرژي 
 مصرف الكترود 
 تركيب شيميايي سرباره 
 مصرف آهك 
 خوردگي نسوز 
 تركيب شيميايي غبار كوره
در برخي از عمليات كوره قوس، مدل هاي قراضه سبب كاهش چشمگير متوسط قيمت بر تن محصول نهايي مي شوند . در صورتي كه در بهره برداري كوره قوس الكتريكي از مدل هاي قراضه جهت تعيين تركيب بهينه قراضه استفاده نشود، هزينه هاي عملياتي مازاد قابل توجهي تحميل مي گردد.

نویسنده : مهندس مهران محمدی

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی