ارزیابی تولید فولاد خام جهان و ایران در سال 2017

تولید فولاد خام جهان و ایران ، تولید آهن اسفنجی

ارزیابی تولید فولاد خام جهان و ایران در سال 2017 : گزارش‌های انجمن بین‌المللي آهن و فولاد (IISI) حاکی از آن است كه میزان تولید فولاد خام جهان در سال 2017، 2/691 ميليون تن بوده و نسبت به سال قبل به ميزان 5/3 درصد افزایش تولید از خود نشان داده است. سال 2017 ، هفتمین سال متوالی است كه میزان تولید فولاد خام جهان از مرز1/5میلیارد تن فرا رفته است. در سال2017 میزان تولید فولاد خام جهان نسبت به سال 2004 نزديك به 59/3 درصد افزایش داشته است. شایان ذکر است در سطح جهان از سال 1900 تا کنون بالغ بر 42 میلیارد و 312 میلیون تن فولاد خام تولید شده است. در سال قبل در بین کشورهای مطرح بیشترین رشد تولید فولاد را با 39/3درصد کشور پاکستان داشته است. میزان تولید فولاد خام در نواحی مختلف به غیر از اقیانوسیه کاهش یافته است. یزان تولید فولاد خام جهان در دسامبر 2017، 134/059 میلیون تن بوده و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/9 درصد افزایش داشته‌است. 

چین اولین کشور جهان است كه میزان تولید فولاد خام سالانه آن براي پنجمین سال متوالی از مرز 800 میلیون تن گذشته است. میزان تولید فولاد خام این کشور با 5/7 درصد افزایش نسبت به سال2016 به 831/7 میلیون تن رسیده است. میزان تولید فولاد خام این کشور نسبت به سال 2003 بیش از 3/74 برابر شده و سهم چین در سال2017 در تولید فولاد خام جهان 49/2 درصد به ثبت رسیده است.

کشور هند اولین بار است که بالای 100 میلیون تن فولاد خام تولید کرده است. این سومین سال متوالی است که کشور هند در رده سوم و آمریکا در رده چهارم رده بندی تولید کنندگان فولاد خام جهان قرار می‌گیرد. نسبت استفاده از ظرفیت‌های نصب شده فولادسازی‌های آمریکا در سال 2017، 70/8 درصد بوده است. در سال2017، قاره آسیا نسبت به سال2016 با 5/4 درصد افزایش تولید یک میلیارد و 162/2میلیون تن فولاد خام عرضه نموده است. در سال گذشته، کشورهند 6/2 درصد رشد تولید فولاد خام از خود نشان داده و به 101/4 میلیون تن فولاد دست یافته ‌است. نسبت استفاده از ظرفیت‌های نصب شده فولادسازی‌های کشور هند در سال گذشته 2017، 76/5 درصد بوده است. کشور ژاپن نسبت به سال قبل یک درصد کاهش تولید داشته‌است. كشور كره‌جنوبي نیز 3/7 درصد افزایش توليد از خود نشان داده و میزان تولید فولاد خام در این کشور 71/1 میلیون تن بوده است. میزان تولید فولاد خام کشور تایوان 23/24 میلیون تن به ثبت رسیده که نسبت به سال 2016 حدود 6/8 درصد افزایش تولید داشته است.

اتحاديه اروپا (28) در سال 2017، 168/682 ميليون تن فولاد خام توليد كرده كه نسبت به سال 2016 ، 4/1 درصد بیشتر توليد داشته است. در كشورهاي اسپانیا و ایتالیا افزایش توليد به چشم مي‌خورد. میزان کاهش تولید در دو کشور یاد شده به ترتیب 6/2 و 2/9 درصد به ثبت رسیده است. در حالی‌که در کشور بلژیک به میزان 9/36درصد افزایش تولید مشاهده شده است. آلمان با 3/5 درصد افزایش تولید نسبت به سال 2016 به 43/6 میلیون تن فولاد خام دست یافته و در رأس تولیدکنندگان فولاد اتحادیه اروپا (28) و اروپا و رده هفتم جهان قرارگرفته است. 

در شمال آمريكا نيز در سال 2017 نزدیک به 116ميليون تن فولاد خام تولید شده است که نسبت به سال 2016، 4/8 درصد افزایش توليد حاصل شده است. توليد فولاد كشور آمریکا 81/6 ميليون تن به ثبت رسيده كه نسبت به سال قبل 4 درصد افزایش توليد نشان مي‌دهد. در ناحيه آمريكاي جنوبي با 8/7 درصد افزایش توليد، 43/7 ميليون تن فولاد خام حاصل شده است. دركشور برزيل، با 9/9درصد افزایش توليد 34/4 ميليون تن فولاد خام بدست آمده است. در تولید فولاد كشورهاي مشترك‌المنافع تغییراتی به وجود نیامده است. روسيه با توليد71/3 ميليون تن فولاد خام در سال 2017 نسبت به سال گذشته 1/3 درصد افزایش توليد داشته است. كشور اكراين با 6/4 درصد کاهش توليد 22/66 ميليون تن فولاد خام دست يافته است. درناحيه استراليا-زلاند نو با 2/5 درصد افزایش توليد 5/985 ميليون تن فولاد خام عرضه شده است. افزایش توليد فولاد خام ناحیه خاورميانه 10/9 درصد گزارش شده است. در ناحیه آفریقا نیز 14/4 درصد کاهش تولید فولاد به چشم می‌خورد. میزان تولید فولاد خام در ناحیه خاور ميانه و آفریقا در سال قبل به ترتیب34/9 و 15 ميليون تن گزارش شده است.كشور جمهوري اسلامي ايران با 21/4 درصد افزایش توليد، 21/726 ميليون تن فولاد خام توليد كرده و در رده‌بندی تولید فولادجهان درجايگاه سیزدهم قرار گرفته است. این اولین بار است که میزان تولید فولاد خام ایران از مرز 20 میلیون تن بالاتر رفته است. در این میان میزان تولید آهن اسفنجی و چدن مذاب ایران به ترتیب 20/546 و 2/293 میلیون تن گزارش شده است. 

ايران در تولید فولاد خام در ناحيه خليج فارس، در بین کشورهای منا (MENA) رده اول و بين كشورهاي اسلامي بعد از كشور تركيه رده دوم را كسب كرده است. ضمناً در ناحيه دریای خزر نیز بعد از کشور روسیه در رده دوم قرار دارد. شكل زیر روند توليد فولاد خام ايران را در طول 47 سال گذشته نشان مي‌دهد. در طول 47 سال گذشته در ايران جعماً بيش از 269 ميليون تن فولاد خام توليد شده است. پيش‌بيني مي‌شود كه در سال آينده ميزان توليد فولاد خام ايران بيشتر از کشورهای ایتالیا ، تایوان و اکراین باشد. هم‌اكنون سهم ايران در توليد فولاد خام جهان 1/28درصد است. 
ارزیابی تولید فولاد خام جهان و ایران در سال 2017                                                                                    سهم کشورها و نواحی مختلف در تولید فولاد خام جهان در سال 2016 و 2017

تركيه در بين كشورهاي اسلامي و همسایگان خود با توليد 37/527 ميليون تن (با 13/1 درصد افزایش تولید) فولاد خام رده اول را كسب كرده است. در جدول (6) روند توليد فولاد خام كشور ترکیه به نمایش گذاشته شده است. اين كشور در سطح جهان در تولید فولاد خام، رده هشتم و در سطح اروپا نيز رده دوم را از آن خود کرده است. میزان تولید شمش و تختال کشور ترکیه، در سال قبل به ترتیب 25/839 و 11/684 میلیون تن بوده است. رشد تولید فولاد خام کشور قزاقستان در سال 2017 قابل توجه است. نرخ رشد تولید فولاد کشور یاد شده 3/8 درصد گزارش شده است. میزان تولید فولاد خام امارات در سال قبل بالغ بر 3/3 میلیون تن بوده است. در سال 2017 ده كشور پيشتاز توليدكننده بیش از 82/86 درصد فولاد خام جهان را بدست آوردند.

ارزیابی تولید فولاد خام جهان و ایران در سال 2017میزان تولید فولاد خام کشورهای اسلامی در سال 2017

بيشترين توليد فولاد خام جهان در ماه آگوست 2017 به میزان 145/1 ميليون تن و كمترين توليد ماهيانه فولاد خام جهان نيز در ماه فوریه به ميزان 127/21 ميليون تن بوده است. ظرفيت توليد فولاد خام جهان در سال 2000 بيش از 1062ميليون تن بوده است كه در سال2017 اين نرخ به 2400 ميليون تن افزايش پيدا كرده است. پيش‌بيني مي‌شود ظرفيت توليد فولاد خام دنيا در سال 2018 از مرز 2450 ميليون تن بگذرد. مطابق آمار انجمن جهانی فولاد، طی دهه گذشته کشور هند از بزرگترین تولیدکننده های فولادجهان از جمله ایالات متحده امریکا، روسیه و کره‌جنوبی پیشی گرفته و در حال حاضر، بعد از چین و ژاپن، سومین تولیدکننده فولاد جهان است. گفتنی‌ است ایران با تولید 17/9 میلیون تن فولاد خام در سال 2016 پس از کشورهای مکزیک و تایوان در رتبه چهاردهم جهان از نظرمیزان تولید فولاد خام قراردارد. درسال 2016 ،حدود 57 درصد فولاد‌هند با استفاده از روش‌های مبتنی بر الکتریسیته تولیدشده که در میان 6 کشور عمده تولیدکننده فولاد‌ جهان، بعد از ایالات متحده آمریکا رتبه دوم دراستفاده از این روش برای تولید فولاد را به‌خود اختصاص‌داده است.

ارزیابی تولید فولاد خام جهان و ایران در سال 2017تولیدجهانی فولاد و سهم روشهای مختلف تولید درکشورهای منتخب

15/7 میلیون تن از تولید فولاد در‌ایران با استفاده از روش‌های مبتنی بر الکتریسیته انجام می شود که سهم 88 درصدی را به خود اختصاص داده ‌است. درایران تنها حدود 12 درصد از تولید فولاد با‌استفاده از روش‌های بر پایه اکسیژن تولید می‌شود. دو ویژگی منحصر به فرد صنعت فولاد درهند، استفاده گسترده از کوره القاء‌الکتریکی برای تولید فولاد بر پایه الکتریسیته واستفاده از زغال‌سنگ، به جای گاز طبیعی، برای تولید آهن‌اسفنجی (نهاده واسطه در روند تولید فولاد) است. درکشور هند برای حدود نیمی از فرایند پایه الکتریکی تولید فولاد، از کوره های القاء الکتریکی به‌جای کوره های معمول قوس الکتریکی استفاده می‌شود.

تولید آهن اسفنجی

در سال 2016 در مجموع 65/8 میلیون تن آهن اسفنجی در جهان تولید شده که 16/2 میلیون تن آن (24/7درصد) متعلق به‌کشور هند است. اگر چه چین و ژاپن فولاد بیشتری نسبت به هند تولید می‌کنند، اما هند بزرگترین تولید کننده آهن‌اسفنجی ( DRI ( Direct Reduced Iron درجهان است.

ارزیابی تولید فولاد خام جهان و ایران در سال 2017تولید آهن اسفنجی در هند – سال مالی 2011 - 2016

ایران با تولید حدود 16 میلیون تن آهن اسفنجی (سهم حدود 24 درصدی) رتبه دوم جهان را به خود اختصاص داده است. آهن اسفنجی را می‌توان در تمام انواع اصلی کوره های فولادی استفاده کرد. بر خلاف اینکه بسیاری از کشورها (از جمله ایران) به دلیل داشتن امکانات عمدتاً از گاز طبیعی برای تولید آهن اسفنجی استفاده می‌کنند، اکثر آهن اسفنجی تولید شده درهند توسط زغال سنگ به دست می آید. به همین دلیل، DRI تولید شده در هند نسبت به DRI تولید شده در سایر نقاط جهان، کربن فشرده بیشتری دارد. طابق چشم انداز بین المللی انرژی 2017 اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، پیش بینی شده که مصرف زغال سنگ درهند بین سال‌های 2015 تا سال 2040 به دلیل رشد صنعت آهن و فولاد و مصرف نسبتاً شدید زغال سنگ در تولید اهن‌ اسفنجی (DRI)، تقریبا سالانه 3 درصد افزایش خواهد یافت - منبع : ماهنامه تخصصی پردازش

مطالب دیگری در این زمینه :

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی