بدست آوردن انرژی از ضایعات

بدست آوردن انرژی از ضایعات - استفاده بهینه از ضایعات و زباله

بدست آوردن انرژی از ضایعات : برای نخستین بار در جامعه اروپا ، کشور هلند مالیات جدید بر صنعت بسته بندی ، بر اساس میزان پایه کربن موجود ، را اعلان کرده است. وزارت محیط زیست با دایر نمودن اداره Waste fund تا سال 2012 میزان 42 درصد از ضایعات پلاستیک را Recycle یا بازیابی می نماید این سرمایه گذاری برای پرداخت هزینه های جمع آوری ضایعات و دوباره به کار گرفتن آنها در چرخه صنعت لازم و ضروری است. در سال آتی (2008) در بازار هلند، سهمی از مالیات برای محاسبه نشر و خروج CO2  از هرکیلوگرم مواد تولیدی در انواع بسته بندی که محتوی کربن است، منظور گردیده است. نحوه عملکرد و محاسبات و جزئیات مالیات بندی توسط بخش خصوصی اعمال می گردد که در اسرع وقت تصمیم گیری وبه اطلاع مسئولین صنعت بسته بندی می رسد.

سالهاست اتحادیه اروپا نحوه استفاده مالیات بر بسته بندی را با توجه به اثر آن بر محیط زیست اعمال می نماید و تجربه نشان می دهد که همه فاکتورهای زیست محیطی راجع به مواد مورد استفاده در صنعت بسته بندی مورد ارزیابی قرار می گیرد. از سال 1994 با پایه گذاری ( EU Directive ) تصمیم گیرنده منافع اروپا  در هلند ، تغییراتی در قانون این صنعت تصویب شد، بعد از هلند، کشور انگلستان در صدد پایه گذاری اقتصادی و برنامه ریزی برای این صنعت نوین گردید در حالی که برای بسته بندی درجه دوم و سوم، هیچ مشکلی نداشته و برای جمع آوری ضایعات خانگی از سیستم  Achilles heel استفاده می کنند. کشور انگلستان در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا، مشکل Adopting ( وفق دادن ) را ندارد و رشد مصرف بسته بندی در انگلستان در برابر رشد GDP به نیمه رسیده است.

خبرهایی در مورد مقررات وضع شده : (Regulatory News )

بخش محیط زیست اتحادیه اروپا، در آخرین بولتن خبری ، بهترین نتیجه چند مرحله ای سیاست و خط مشی قوانین در مدیریت استفاده از مواد ضایعاتی را تایید کرد. آن ها معتقد هستند که باید زنجیره طول عمر را برای ضایعات در نظر گرفت و قابلیت آنها را از لحاظ اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی نمود.

بخش محیط زیست اتحادیه اروپا طی بررسی های به عمل آورده به نتایج زیر دست یافته است :

  1. به دست آوردن مجدد انرژی از ضایعات
  2. محدود کردن یا تخفیف دادن میزان کارایی ( استعداد ) بر اساس وضعیت جوی
  3. همه اعضا ( به زبان های مختلف ) تصمیم گرفتند که از واردات ضایعات به کشور ها جلوگیری شود و ضایعات داخلی را مدفون نمایند.

با توافق 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ، قرار شد که تنظیم دشته بندی ها به غیر از بطری ( برای حمل نوشیدنی ها ) متحدالشکل شود. در نتیجه ، نماینده اتحتدیه اروپا برای برچسب روی بسته بندی هایی که حاوی مواد شیمیایی مهلک باشند، برچسب انرژی با تصویر یک لوزی قرمز انتخاب کرده است. این برچسب مخلوط های مایعی که دارای ماده سمی H411 ، H410 ، H400 که برای آبزیان و درختان مهلک می باشد، در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که در اتحادیه اروپا برچسب محصول از بسته بندی آن مهم تر است.

خبر های کوتاه از کشورهای اروپایی :

مجارستان : نماینده اتحادیه اروپا ، برای دومین بار خواستار اصلاح قانون مالیات از دولت مجارستان شد. بنا به گزارش نشریه Europen، ظروف بطری برای حمل مایعات مورد استفاده مجدد قرار می گیرد و مالیات کمتری شامل آن می شود. برای کالاهای وارداتی ، هزینه سنگین حمل و نقل ( برای بازگرداندن به مبدا ) وجود دارد که که قیمت تمام شده را افزایش می دهد. در سال 2003 دولت مجارستان برای حمایت از تولیدات داخلی ، تحریم وارداتی اعلام کرد. طبق قانون 226 اتحادیه اروپا اگر دولت در عض دو ماه دستورات و خواسته های نماینده عملاً پاسخ ندهد به دادگاه مربوطه معرفی می شود.

دانمارک : دولت دانمارک برای بطری ها ( نوشابه ها و آب معدنی ها ) اقدام به گرفتن ودیعه به منظور بازگشت ضایعات پت نموده است که این امر از دور ریختن ، شکستن و به هدر دادن بطری ها پیشگیری می کند. دستور افزایش مقدار ودیعه برای بطری های آب معدنی، باعث کاهش اجرای مالیات بر نحوه بسته بندی آن نیز می گردد. عضویت انجمن ( Dansk Retur system ) برای تولیدکنندگان، واردکننگان و توزیع کنندگان الزامی است. دولت در صدد اصلاح قوانین موجود می باشد، فروشگاه های توزیع مواد غذایی، هزینه حمل و نقل بطری های یک بار مصرف را انجمن مذکور دریافت می دارد . هدف از اصلاحات ، پایان دادن به هزینه های اضافی است که بر قیمت تمام شده بسته بندی اثر گذار است. دولت ، قرارداد 6 ساله با انجمن Dansk Reture system دارد و هر لحظه می تواند قرارداد را فسخ کند و این انجمن هم در صورت نارضایتی می تواند با اعلام آگهی زودر از موعد، قرار داد خود را پایان بدهد.

اسپانیا : دولت اسپانیا پیش نویس پیشنهادی را ارائه داده است که در آن نمایندگان محلی قادر به کسب هزینه های کامل مدیریت بسته بندی ز طریق تولیدکنندگان می باشند. موارد قانونی این پیش نویس ، سیستم لزوم بازگشت بیعانه برای ظروف بسته بندی خاص را مطرح می کند. این موارد از جانب دولت اسپانیا برای اجرای تعهدات مطرح شده در مدیریت بسته بندی و ضایعات اروپا که در سال 2004 تجدید نظر شده بود، بیان گردید. صنایع اسپانیا در کنفرانس CEOE بر علیه موارد قانونی این پیش نویس متحد شدند و اعتراض خود را اعلام نموده، آن ها معتقدند که این قوانین باعث بالا بردن هزینه بدون تاثیر چشمگیر در بازیافت می باشد.

آلمان : تذکر در مورد تاخیر پنجمین بازنگری آیین نامه بسته بندی در دولت آلمان است.

انتظار می رفت این تذکرات بعد از مذاکرات انجام شده بین شهری که در ماه مارس برگزار شده بود، تا ماه می 2007 از جانب دولت آلمان به اتحادیه رائه می گردد. به هرحال به واسطه عدم موافقت در پیشنهاد ارائه شده در ایجاد سیستم و جانبه برای صنایع در ارتباط با بسته بندی، در پیشرفت کار تاخیر انجام شد. بر اساس توافقات انجام شده ، قرار شد فروش بسته بندی عرضه شده به مصرف کنندگان نهایی تجاری از این قانون مستثنی باشد در صورتی که از طریق خود سیستم پخش خود انجام شود. کابینه آلمان می باید این پیشنهاد را قبل از اینکه به اتحادیه اروپا تذکر داده شود به تصویب می رسانید. بنابراین احتمال ندارد که مقررات جدید تا اول ژانویه 2008 در دستور کار قرار می گیرد  گروه DSD آلمان از مقدمات قوانین زمین پاک استقبال می کند تا بین سیستم های دو طرفه مختلف و نیازمندی های فروش بسته بندی در شرکت در سیستم متقابل ، رقابت ایجاد کند. BDE ( انجمن ضایعات آلمان ) نیز به طرح فوق پاسخ مثبت داده و از این طرح حمایت می کنند.

فرانسه : ممنوعیت اعمال شده روی کیسه های پلاستیکی ( ساک دستی ) غیرزیست تخرب پذیر

  Europrnیک سازمان اروپایی برای بسته بندی و میط زیست است ، طی نوشته ای به اتحتدبه اروپا ، طرح ارائه شده را مطابق با قوانین اروپایی دانست. پیش نویس حکم که به قانون تبدیل شد، در واردات برخی محصولات غیر زیست تخریب پذیر داخل کشور محدودیت ایجاد می کند . این موضوع مغایرت غیر سیستم باا بند 28 معاهده EU دارد که در آن محدودیت وارد بین اعضای کشور هایی اروپایی را رد میکند. زیرا در فرانسه، کیسه های پلاستیکی حجم تا 50 لیتر مورد استفاده برای زباله و چسب های پلایتیکی برای  Cotton buds از اول ژانویه سال 2009 مجاز نیست.

علاوه بر آن همان گونه که Europen در نامه خود به اتحادیه تاکید دارد، هیچ مدرک محکمی وجود ندارد که نشان دهد پیش نویس حکم و یادداشت در جهت حمایت از محیط زیست باشد. نقطه نظرات روی پیش نویس حکم از طرف بلژیک، آلمان و هلند و نیز جزئیات آن توسط اتحایه اروپا منتشر شد. تاثیر جزئیات این نظرات در جلوگیری فرانسه از قبول قانونی حکم به مدت حداثل شش ماه یعنی تا 24 سپتامبر 2007 در این دوره می باشد.

ایرلند : افزایش تلاش وزارت محیط زیست در کنترل و نظارت زباله ها :

هدف اصلی در سیستم نظارتی بر آلودگی زباله در تهیه اطلاعات مورد اطمینان در مورد اندازه و ترکیب زباله ، استفاده از تحقیقات نماینده مجاز محلی می باشد. بنابراین هر یک از نمایندگان مجاز محلی قادر خواهند بود برنامه موثرتری در مدیریت زباله در خود داشته باشند . این برنامه توانست مناطق عاری اززباله را از1/6 در سال 2005 به 8/6 در سال 2006 افزایش دهد و تنها 6/0 درصد از منطقه آلوده به زباله باقی بماند. براساس گزارش ذکر شده اجزا اصلی تشکیل دهنده زباله ها در ایرلند، 56% سیگار، 26% منابع غذایی ، 13%بسته بندی و 3% از طریق کاغذ تولید می شود. 8/25% از زباله مربوط به غذایی ، مربوط به آدامس می باشد. وزیر محیط زیست به تعهدات خود در زمینه تقلیل هر چه بیشتر زباله تاکید دارد. مالیات کیسه های پلاستیکی در ایرلند از 15/0 یورو از اول جولای سال جاری به 22/0 یورو افزایش یافت.

بلژیک : بررسی امکان پذیری فاکتور کربن روی برچسب ها

انستیتوی محیط زیست بلژیک مامور مطالعه امکان سنجی برچسب محصولات غذایی و بررسی تعیین مقدار کربن ایجاد شده از مواد غذایی ( footprint ) در بروکسل شده است. اطلاعات حاصل از امکان سنجی به دست مصرف کننده مواد غذایی خواهد رسید. دادگاه عدالت اروپایی ، کشور بلژیک را به دلیل قصور در اجرای قانون بسته بندی و نحوه جمع آوری ضایعات بسته بندی ،محکوم کرد. دادگاه در روز 12 جولای 2007 به دلیل قصور بلژیک در پاسخ به اهداف بازیافت برگزار شد که آخرین مهلت برای پاسخ ، 18 آگوست 2005 تعیین شده بود. در حالی که دولت بلژیک تعریف بازنگری سده در بسته بندی و قوانین اصلاح شده مربوط به بازار را جابجا نموده است. در نتیجه اتحادیه اروپا موفق به توافق در اجرای هدف های جدید نشد.

بلژیک در ژانویه 2006 پیش نویس موافقت نامه همکاری را به اتحادیه اروپا ارائه کرد اما به دلیل پیش نویس بودن به طور رسمی با آن موافقت نگردید. اتحادیه اروپا در جولای 2006 نظرات مستدل به بلژیک ارسال کرد و این کشور باید به واسطه این موضوع هزینه ها را پرداخت نماید.

پرتغال : پرتغال مالیات جدید برای مدیریت ضایعات وضع می کند.

پرتغال از اول ژانویه 2007 مالیات جدید برای مدیریت ضایعات برقرار کرد . هدف در وضع این مالیات پوشش دهی هزینه های متحمل شده سازمان های مربوطه در اجرای مدیریت ضایعات می باشد. نرخ مالیات ، 2 یورو به ازای هر تن است که فقط بابت اختلاف در تناژ مدیریت شده توسط سازمان بازیافت کشور و تناژی که بازیافت نشده است می باشد. نرخ مالیات متفاوت است به طوری که 0009/0 یورو به ازای هر کیلو کاغذ ، فولاد ، آلمینیوم و فلزات و 0012/0 یورو برای شیشه از طرف سازمان بازیافت کشور بلژیک ( SPV ( علاوه بر هزینه های سالانه تعیین شده است.

در گزارش جامع سال 2004 آمار 15 کشور قدیمی عضو جامعه اروپا با حجم 68 % ضایعات ( Recyclable) و بقیه اروپا با حجم 56 %درصد آمده است که  در سال 2001، درصد سهم بسته بندی و ضایعات به ترتیب 50% و 20% بوده که در سال 2007 میزان 60% و55% گزارش کرده اند. نشریه Europen درباره رشد روند اخذ مالیات محرمانه به بهانه پوشش دادن مشکلات بودجه مالی کشور، بار ها اخطار داده و معتقد است که این امر (افزایش مالیاتی ) باعث تحریک و تخریب محیط زیست می شود. در گزارش این نشریخ آمده که ابداع و تنوع اجناس بسته بندی شده شرکت ها ، GDP و تناژ بسته بندی در جامعه اروپا در سال 1997_2004 ، حدود 17% رشد داشته است در حالی که مقدار جمع آوری ضایعات برای بازیافت به 21 % رسیده است. سمینار دیگر انجمن بسته بندی اروپا در شهر بروکسل_بلژیک در ماه اکتبر 2007 برگزار شد که نشریه Europen ، مسئولیت برگزاری این نشست را برعهده داشت.

مطالب دیگری در این زمینه :

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
  • ۱۹ فروردین ۹۹
    مهدی سلیمانپور :
    متن بسیار پر بار ومفید و خلاصه وقابل درکی بود میخواستم بگویم راجع به آلیاژ های ریختگی آلومینیم مخصوصاً آلومینیم سیلیسم مطالب مفید قرار دهید باتشکر.
    پاسخ
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی