وضعيت بازار آهن قراضه كشور و مشكلات آن ( بخش دوم )

وضعيت بازار آهن قراضه كشور و مشكلات آن ( بخش دوم )

وضعيت بازار آهن قراضه كشور و مشكلات آن : در حال حاضر صنايع فولاد سازى كشور به دليل كاهش حجم قراضه موجود در داخل و همچنين تقاضاى بالاى آن توسط مصرف كنندگان با سلاح و راهكارى به نام پول نقد وارد اين بازار شده اند و با افزايش بى رويه و رقابت گونه قيمت ها اقدام به خريد قراضه مى كنند و هر كارخانه اى كه پول بيشترى پرداخت كند و استاندارد كيفيت قراضه مصرفى خويش را نيز پايين تر بياورد فروشندگان قراضه خويش را به آن كارخانه تحويل مى دهند. بايستى به اين مسئله مهم و جدى اذعان كرد كه امروز وضعيت قراضه در كشور به هيچ وجه عادىى نيست و اين شرايط تاكنون صدمات جبران ناپذيرى بر پيكره صنعت فولاد كشور وارد كرده و قطعاً ادامه اين روند اوضاع را حادتر و صنعت فولاد كشور را با چالش ها و مشكلات بيشترىى مواجه خواهد كرد و دردناكتر از همه اينكه هيچگونه آمار صحيح و قابل استنادى از ميزان قراضه مصرفى و مورد نياز صنعت فولاد كشور به خصوص از بخش خصوصى در دست هيچ نهاد يا سازمانى وجود ندارد و آمار موجود بيشتر از كارخانه هاى دولتى كه ملزم به ارائه اطلاعات خويش هستند به دست مى آيد ولى آمار و ميزان واقعى قراضه مورد نياز و مصرفى بخش خصوصى اصلاً معلوم و مشخص نيست و اين مسئله بيشتر باعث التهاب و سردرگمى شده، از اين رو ورود سريع و بدون فوت وقت وزارتخانه مسئول به اين موضوع بسيار لازم و حياتى است و اين وضعيت نابسمان و بحرانى در قدم اول به دست هيچ شخص يا گروهى جزء وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حل وفصل نخواهد شد و يكبار ديگر يادآورى مى نمايم تا زمانى كه بازار قراضه كشور متولى نداشته باشد و وزارتخانه مسئول اهميت آن را به عنوان يك كالا و صنعت بسيار تأثيرگذار و استراتژيك درك نكند و برآن واقف نباشد هرگونه بحث و اظهار نظر در خصوص مابقى مشكلات و چالش هاى اين بازار امرى بيهوده و بى نتيجه است و در صورتى كه اين وزارتخانه اولين قدم را در خصوص اصلاح وضع موجود كه همان تشكيل واحد كارشناسان برنامه ريزى و مديريت قراضه مورد نياز صنايع فولادسازى كشور است را بردارد، فعالان و دست اندركاران دلسوز اين بازار با كمال ميل و بدون هيچ چشمم داشتى و فقط در راستاى رشد و تعالى صنعت فولاد كشور پيشنهادات ، طرح ها، برنامه ها و راهكارهاى بسيار زياد و متنوعى در خصوص حل همه جانبه معضلات اين بازار در دستت دارد كه كه مشتاقانه آنها را در اختيار اين واحد قرار خواهد داد تا به لطف خدا راه رسيدن به حل و فصل سريع اين مشكلات و چالش ها بسيار هموارتر و كوتاهتر شود و خدمت بزرگ و تأثير گذارى به صنعت فولاد كشور شود ، از جمله مزاياى ابتدائى اجراى اين طرح و پيشنهادات اين است كه ضمن حل و فصل اكثر مشكلات موجود در بازار آهن قراضه ، باعث خواهد شد تأمين و فرآورى آهن قراضه به يك صنعت مهم ، تأثيرگذار و مدرن با استفاده از دستگاه ها و تكنولوژى روز دنيا تبديل شود و به دليل همين مدرنيته شدن كشور به منابع زيادى قراضه از درون با درجه كيفيت بسيار بالا دست يابد و در هدر رفت منابع مالى نيز به شدت صرفه جوئى شود و همچنين تأثيرات اقتصادى، زيست محيطى و امنيتى فراوانى نيز در بر دارند.

امروزه به دلايل متعددى از جمله عدم توجه و نگاه جدى به قراضه به عنوان يك كالاى استراتژيك و تأثيرگذار، افزايش سريع تعداد مصرف كنندگان كوچك و بزرگ بخش هاى دولتى و خصوصى قراضه و همچنين كاهش حجم قراضه موجود در كشور، صادرات و قاچاق قراضه به كشورهاى همسايه از جمله پاكستان عليرغم نياز شديد داخلى، وجود رقابت ناسالمم و غيركارشناسى ميان خريداران بخش هاى دولتى و خصوصى در نحوه خريد و قيمت گذارى قراضه ، عدم وفادارى اكثر فروشندگان قراضه به خريداران و مصرف كنندگان به دليل يكسان نبودن نرخ خريد و نوسانات شديد قيمت و همچنين افزايش لحظه ايى قيمت خريد توسط رقباء و به دست آوردن سودهاى سرشار ناشى از اين نابسامانى و ناهماهنگى ميان مصرف كنندگان، عدم سرمايه گذارى لازم در اين بخش، سنتى و قديمى بودن روش جمع آورى و فروش قراضه ،ورود و فعاليت افراد ناآشنا و غيرمتخصص در اين بازار، عدم برنامه ريزى صحيح و اصولى در اين بخش، عدم وجود صنف يا اتحاديه يا تشكيلات قوى، منسجم و تأثيرگذار، گنگ و نامعلوم بودن قيمت خريد و فروش قراضه در سطح كشور، ناهمخوانى و نابسامانى هاى موجود در عرضه و تقاضاى اين كالا ، عدم نياز به هيچگونه مجوز يا پروانه فعاليتى جهت اشتغال در اين بازار، افزايش و عرضه چشمگير قراضه بى كيفيت و نامطلوب در بازار توسط برخى از سودجويان و تازه واردان و .... ، كار تأمين و خريد قراضه را براى خريداران و مصرف كنندگان حقيقى اين كالا به شدت سخت و دشوار كرده و ادامه اين روند قطعاً صنعت فولاد كشور را با مشكلات و چالش هاى فراوانى مواجه خواهد كرد و نرخ تمام شده محصولات فولادى را به شدت افزايش خواهد داد. از اين رو و به جهت حل اين مسائل اساسى و جدى بايستى مسئولين و دست اندركاران وارد عمل شوند و با اتخاذ راهكارها و تدابير لازم و اصولى مشكلات و معضلات موجود در اينبخش را حل وفصل نمايند، يكى از اساسى ترين و مهم ترين راهكارهايى كه مى تواند به كمك وضع موجود بيايد و اين بازار بيمار و ملتهب را از اين شرايط بحرانى خارج كند تشكيل اتحاديه يا انجمن مصرف كنندگان عمده قراضه كشور مى باشد. بدين جهت تشكيل اتحاديه يا انجمن مصرف كنندگان اصلى آهن قراضه كشور لازم و ضرورى است، زيرا شناسائى، جمع آورى و دسترسى راحت و آسان به تأمين كنندگان و فروشندگان قراضه كشور (به غير از چند شركت تأمين كننده مطرح كشور كه آنها نيز حيات اقتصاديشان را مديون همين فروشندگان خرد و بدون شناسنامه كارى هستند) به دليل كثرت آنها، عدم وجود اطلاعات صحيح و موثق از آنها در سيستم هاى ادارى و نداشتن شناسنامه كارى ثبت شده و همچنين پراكندگى آنها در سطح كشور
تقريباً امرى سخت و در واقع ناممكن مى باشد، در حالى كه مصرف كنندگان واقعى قراضه كشور بر همگان مشخص هستند و تعداد آنهايى كه بيش از 80 درصد قراضه كشور را خريدارى و مصرف مى كنند كمتر از 20 كارخانه فولاد سازى مى باشد و اكثراً نيز دولتى هستند از اين رو هماهنگى و تشكيل هرگونه صنف يا اتحادي هاى با حضور اين مصرف كنندگان به نام و مطرح به دليل تعداد كمتر و نقش بسيار تأثيرگذارترشان بر اين بازار به مراتب كارى راحت تر و معقول تر مى باشد. در صورتى كه اتحاديه يا صنفى تحت عنوان مصرف كنندگان قراضه كشور با حضور و همكارى مصرف كنندگان عمده و بزرگ قراضه كشور تشكيل و به شكلى صحيح، مستقل، مقتدر و به دور از هرگونه منفعت طلبى شخصى يا حزبى و با هدف و نگاه كلان و ملى به اين مقوله مديريت و راهبرى شود، قطعاً و بدون شك اين اتحاديه نقش اساسى، تأثيرگذار و بى بديلى را در اين بازار ايفا خواهد كرد و منشاء خدمات بسيار زياد و ارزنده اى به صنعت فولاد كشور خواهد بود كه در ذيل به برخى از مهمترين وظايف و رسالت هاى اين  اتحاديه به صورت خلاصه اشاره خواهد شد:

1) مشورت و همفكرى و ارائه راهكارهاى لازم جهت ساماندهى اوضاع و احوال بازار قراضه كشور در راستاى اهداف اتحاديه و اعضاء آن.
2) نياز سنجى واقعى قراضه مورد نياز حال و آينده صنعت فولاد كشور يا كارخانجات عضوء و برنامه ريزى لازم جهت تأمين آن از طريق داخل و خارج از كشور با مساعدت و همكارى مديران بازرگانى و خريد كارخانجات عضوء اتحاديه جهت پيشگيرى از وقوع هرگونه كسرى و كمبود و آمادگى مقابله با هرگونه تنش احتمالى و بحران در اين خصوص.
3) تعيين و تصويب نرخ يكسان خريد قراضه توسط كارخانجات فولادسازى عضوء اين اتحاديه و ابلاغ اين نرخ به واحدهاى خريد كارخانجات عضوء جهت اعلام به تأمين كنندگان قراضهه جهت جلوگيرى از هرگونه سوءاستفاده افراد سودجو و منفعت طلب.
4) تهيه و تدوين آئين نامه و دستورالعمل هاى انضباطى و بازدارنده جهت مقابله و برخورد با اخلال گران و برهم زنندگان نظم بازار قراضه.
5) برنامه ريزى و تأمين كافى مواد جايگزين قراضه مانند آهن اسفنجى جهت استفاده در شرايط مقتضى.
6) تشكيل و راه اندازى سايت اينترنتى اين اتحاديه و اعلام نرخ خريد قراضه مصوب اين اتحاديه در اين سايت بروزرسانى مرتب اين نرخ جهت اطلاع و آگاهى فروشندگان و تأمين كنندگان قراضه كشور از نرخ مصوب اين                                                                                                                                                                                                                                                                          7) شناسايى و ساماندهى فروشندگان و تأمين كنندگان واقعى و توانمند قراضه و صدور شناسنامه كارى يا مجوز فعاليت در زمينه تأمين و فروش قراضه به كارخانجات عضوء آن اتحاديه جهت جلوگيرى از ورود افراد ناآشنا و سودجو به اين بازار.
8) تعامل و همكارى با بورس كالا به منظور تأمين و خريد بخشى از قراضه مورد نياز خود از طريق بورس در مرحله اول و به تدريج افزايش اين سهم.
9) مديريت واقعى عرضه و تقاضا در اين بازار از جمله در شرايط كمبود و كسرى قراضه، وارد كردن قراضه از خارج از كشور جهت كنترل قيمت و بازار.
10 ) الگوبردارى از برخى كشورهاى صاحب نام، پيشرو و موفق در اين عرصه و استفاده از تجربيات آنها در اين خصوص.
11 ) مشخص كردن نوع و آناليز قراضه مورد نياز هر يك از كارخانجات عضوء اتحاديه به جهت تسهيل كار براى تأمين كنندگان.
12 ) طراحى و ايجاد انبارهاى پشتيبان جمع آورى و دپوى قراضه در كارخانجات عضوء اتحاديه جهت مصرف در زمان هاى اضطرارى .
13 ) برگزارى كلاس هاى آموزشى لازم و مورد نياز براى فعالين و دست اندركاران شاغل در اين بازار.
14 ) حمايت و پشتيبانى از تأمين كنندگان واقعى قراضه مورد نياز صنايع فولاد كشور و ارائه تسهيلات لازم به آنها.
15 ) خريد و راه اندازى دستگاه ها و ماشين آلات مدرن و پيشرفته در زمينه فرآورى قراضه به جهت افزايش سطح كمى و كيفى قراضه و محصول توليدى و همچنين كنترل و كاهش هزينه هاى موجود در اين بخش به دليل فرآورى موجود به روش سنتى و منسوخ شده.
16 ) هم فكرى و مشورت با تأمين كنندگان مطرح قراضه كشور و استفاده از توان و تجربيات آنها جهت مديريت بهتر اين بازار.
17 ) همكارى با صدا و سيما و نشريات جهت فرهنگ سازى در اين بخش و آشنا كردن اجتماع با نقش بازيافت و تأثيرات مثبت آن بر اقتصاد كشور.

حال با همه اين تعاريف و دلايل و با توجه به برنامه هاى دولت در خصوص افزايش ظرفيت توليد فولاد كشور و همچنين كسب جايگاه شايسته و در خور شأن جمهورى اسلامى ايران در زمينه توليد فولاد در سطح جهان ، نياز به تشكيل اين اتحاديه يا هر تشكيلات  مشابه بيش از پيش احساس مى شود و اميد است مسئولين و دست اندركاران محترم با درك حقايق موجود و پيش رو در اين بازار و با همراهى و همدلى يكديگر ضمن حل مشكلات موجود در زمينه تأمين سريع و ارزان قراضه مورد نياز صنايع فولادى كشور، شرايط لازم جهت دستيابى كشور عزيزمان به اهداف خود در اين بخش را نيز مهيا سازند.

در پايان اين سوال مهم و اساسى مطرح است به راستى چرا برخى از صنوف كه هم از نظر درجه اهميت و هم از نظر منابع مالى در گردش به هيچ وجه قابل قياس با بازار قراضه نيستند ، داراى تشكيلات منسجم و منظمى در سطح كشور با مديريت و نظارت واحد و مستمر و همچنين دفاتر نمايندگى در سطح كليه استان ها و شهرستان هاى كشور مى باشند و چنانچه كسى بخواهد بدون مجوز و پروانه فعاليت وارد آن صنف شود بلافاصله با برخورد شديد اين صنوف و مقامات قضايى  مواجه خواهد شد، ولى در بازار قراضه با اين
همه اهميت و گردش عظيم منابع مالى در آن هيچ گونه قانون و ضابطه اى جهت ورود و فعاليت در آن وجود ندارد و چرا اين بازار مهم، حياتى، استراتژيك، تأثيرگذار، پر پول و پر سود متولى ندارد و بايستى شاهد اين همه بى نظمى، بى برنامگى و نابسامانى در اين بازار راهبردى باشيم،به راستى چرا...!؟

با توجه به همه موارد فوق الذكر در خصوص تأثيرات و فوايد قراضه، بايد گفت تا زمانى كه اولاً جايگاه، نقش و اهميت قراضه و اثرات آن حداقل براى دولت، مجلس و ساير نهادهاى
موثر و تصميم گير مشخص و مسجل نشود و ثانياً يك صنف و تشكيلات متخصص، منسجم، قدرتمند و داراى اختيارات كافى با حمايت دولت و توسط بخش خصوصى كه متولى اين امر جهت مديريت و پيگيرى امور مربوط به قراضه در كشور ايجاد نشود، بى شك كوچكترين بهبودى در اين بازار حاصل نخواهد شد و اوضاع كما فى السابق به پيش خواهد رفت.

نویسنده : محمد سياوشى - ماهنامه تخصصی پردازش

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی