بازیافت سرباره های متالورژیکی

بازیافت سرباره های متالورژیکی سرباره فولادسازی، سرباره کوره

بازیافت سرباره های متالورژیکی : سرباره محصول جانبی يا محصول همزمان با مذاب در فرآيندهای متالورژی استخراجی است كه پس از آن برای استفاده خنك شده يا متأسفانه در اغلب موارد دورريز محسوب می شود. اين فاز به طور عمده طی افزودن مخلوطی از اكسيدها و روان سازها و همراه با واكنش های صورت گرفته مانند واكنش اكسيداسيون مواد بارگيری شده و انحلال نسوز كوره تشكيل می شود. هدف اصلی از ايجاد اين فاز تصفيه فلز مذاب از طريق حذف ناخالصی هاست. خواص سرباره بسته به منبع، دمايی كه سرباره از آن سرد شده و نرخ سرد كردن متفاوت است؛ لذا امكان اصلاح خواص با كنترل مناسب اين عوامل وجود دارد. معمولاً امكان استفاده از سرباره ها بدون انجام فرآوری اضافی روی آن ها وجود ندارد. از طرف ديگر مسافت زياد بين واحدهای ذوب و بازار مصرف سرباره ها مانع ديگری برای استفاده از آن ها محسوب می شود. البته حجم توليد بالا تاحدودی اين هزينه ها را تعديل می كند. بنابراين عمده سرباره ها در نزديكی واحدهای ذوب انباشته شده تا شرايط اقتصادی مطلوب برای بازيافت يا فناوری های جديد كه قابليت استفاده اقتصادی از آن ها را داشته باشند، فراهم گردد. نظر به وجود مقادير قابل توجه از فلزات مختلف در سرباره ها، اين محصول جانبی به عنوان منبع ثانويه فلزات محسوب می شوند. همچنين اين سرباره ها حاوی ساير مواد با ارزش بوده و به عنوان منبع ثانويه در توليد محصولات مورد استفاده در صنايع ديگر مانند سيمان و راه سازی محسوب می شوند. با اين وجود حضور مقاديری از فلزات سمی سنگين در برخی سرباره ها سبب مشكلات زيست محيطی می شود. بنابراين انگيزه لازم برای بهره گيری از خواص مفيد سرباره ها و بازيابی فلزات از آن ها به منظور به حداقل رساندن دور ريز آن ها وجود دارد.

سرباره ها انواع مختلفی دارند كه دو دسته سرباره های آهنی (سرباره های كوره بلند، سرباره فولاد سازی) و سرباره های غير آهنی از اهميت بيشتری برخوردار هستند و سرباره های غير فلزی حاصل از فرآوری خاكستر زباله های جامد شهری سهم بسيار كمتری را دارند.  تاكنون راهكارهای مختلفی برای بازيافت سرباره ها ارائه شده است كه مهم ترين آن ها عبارتند از: بازيابی فلزات از سرباره ها، استفاده مجدد از سرباره ها در فرآيندهای متالورژی و استفاده از سرباره ها در صنايع. برخی از روش های عبارتند از: بازيابی آهن و كنسانتره آهن از سرباره های آهن و فولاد، بازيابی واناديم از سرباره فولادسازی، بازيابی منگنز از سرباره فولادسازی، بازيابی منگنز و نيوبيم از سرباره فولادسازی، بازيابی كروم از سرباره توليد كروم، بازيابی كبالت و مس از سرباره توليد مس، بازيابی فلزات سنگين از سرباره توليد روی، بازيابی فلزات از سرباره مس و برنج، و بازيابی نيوبيم و نانتالم از سرباره توليد قلع. سرباره حاصل از فرآيندهای مختلف متالورژيكی مانند كوره بلند، فولادسازی و توليد فلزات غيرآهنی حاوی تركيبات مفيدی است. به عنوان مثال، سرباره فولادسازی حاوی تركيبات با ارزشی مانند آهن، منگنز، سيليس، اكسيد منيزيم و اكسيد آلومينيوم است؛ لذا سرباره ها به عنوان جايگزينی ارزان برای اين تركيبات در بسياری از فرآيندهای متالورژيكی هستند. خواص سرباره مانند تركيب مينرالوژيكی آن نقش به سزايی در تعيين كاربردهای ويژه آن دارد. اين سرباره ها با تبديل و اصلاح در كاربردهای خاص قابل استفاده هستند.  برخی از اين كاربردها را به شرح زير است:

  • استفاده از سرباره كوره بلند به عنوان كانه آهن  
  • استفاده از سرباره فولادسازی در توليد كلوخه
  • استفاده مجدد از سرباره فولادسازی در فولادسازی
  • استفاده از سرباره نيكل و مس در فولادسازی كربنی

از موارد كاربرد سرباره ها در صنايع مختلف، از جمله صنايع توليد سيمان، صنايع راه سازی، تهيه ی كود، اصلاح خاک، خنثی سازی اسيد، توليد الياف و آجرهای نفوذپذير، به عنوان جاذب نيكل، توليد آجرهای متخلخل و پوشش زباله های دفن شده می باشد.

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی