موارد مصرف و کاربرد شیشه های بازیافتی

موارد مصرف و کاربرد شیشه های بازیافتی

 موارد مصرف و کاربرد شیشه های بازیافتی : از آنجایی که شیشه ماده‌ای است که پس از ذوب امکان استفاده دوباره را دارد، بازیافت شیشه نسبت به فرآیند تهیه آن با استفاده از مواد اولیه انرژی کمتری احتیاج دارد و موادی مانند سیلیس و اکسید کلسیم مواد اولیه ای هستند که در تولید شیشه به کار می روند. این مواد جز منابع تجدیدناپذیر به شمار می آیند. در کل بازیافت شیشه باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و ماده اولیه و همچنین اشتغالزایی و حفظ محیط زیست می‌ گردد.

از شیشه های بازیافتی درموارد زیر استفاده می شود ؛
1- تهیه نوع خاصی از آسفالت که حاوی درصدی از شیشه خردشده است و در صنایع راه سازی کاربرد دارد
2- تولید موادی از قبیل کاشی، آجررسی، پانل های دیوار وسنگ بنا
3- در ترکیب پلاستیک ها و پلیمر، شیشه و عایق ها
4- شبرنگ ها و علایم موجود درجاده ها
5- عایق پشم شیشه
6- تیر تلفن و حفاظ پست
7- تهیه شن مصنوعی جهت بازسازی واصلاح خاك ساحل
8- فایبر گلاس
9- ساینده ها مثل سنباده
10- تولید بطری
11- سنگدانه بتن
12- شیشه های هنری
13- کودهای شیمیایی
14- محوطه سازی
15- سیمان هیدرولیکی

استفاده از شیشه دربسیاري از موارد فوق محدود بوده و شیشه هاي بازیافت شده عمدتا در تولید بطري استفاده دارد . اما به صورت مختصر به اثرات استفاده از ضایعات شیشه در تهیه کاشی، بتن آسفالتی و بتن اشاره می شود.

ساخت کاشی کف با استفاده از ضایعات شیشه های سیلیکاتی

نمونه هایی با نسبت هاي گوناگون درصد وزنی افزودنی ضایعات شیشه ای تهیه و پس از مخلوط کردن و پرس در  فشار نهایی 280 بار، در دمای 1160 درجه سانتی گراد  به مدت 48 دقیقه پخته و مهمترین خواص آن شامل درصد جذب آب، درصد انقباض و استحکام پخت، اندازه گیری شدند. برای بررسی فازهای تشکیل شده در ریزساختار کاشی کف تولید شده، از آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) استفاده شد. همچنین بررسی رفتار حرارتی نمونه ها، به کمک روش های دیلاتومتری و آنالیزهای گرمایی هم زمان (STA) انجام شد. نتایج نشان داد، که با افزایش درصد ضایعات شیشه ای تا 4.6 درصد وزنی به ترکیب اولیه کاشی کف، ویژگی های کاشی به طور مطلوبی افزایش می یابد، ولی با افزایش این مقدار، خواص مطلوب و استاندارد کاهش خواهد یافت. همچنین اثر دما نیز بر روی این نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد، که با افزودن ضایعات شیشه ای دمای مورد نیاز براي پخت کاشی، کاهش می یابد.

موارد مصرف و کاربرد شیشه های بازیافتی

تاثیر خرده شیشه روي رفتار بتن آسفالتی   

مدول سختی یکی از مهمترین پارامترها براي پیش بینی مقاومت روسازي در برابر بارهای دینامیکی می باشد. شیشه می تواند هزینه هاي ساخت را کاهش دهد در حالی که رفتار دینامیکی بهتری را فراهم می کند. استفاده از شیشه میزان بازتاب نور را در کف جاده را افزایش داده و بازتاب مناسب از یک رو سازی می تواند شرایط خطرناک را بهبود بخشد. همچنین بهبود مقاومت در برابر ترک و افزایش اصطکاک داخلی از مزایای دیگر استفاده از شیشه است، عملکرد رضایت بخش رو سازی با 10 درصد تا 15 درصد خرده شیشه نسبت به وزن مخلوط ایجاد می شود. همچنین با توجه به خواص فنی مجاز و مسائل ایمنی 4.75 میلیمتر به عنوان اندازه مجاز ذرات شیشه استفاده می شود. (پوسته شدن و سوراخ شدن لاستیک) معمولا یک اندازه ماکزیمم نمودارها افزایش مدول سختی و چسبندگی قوی تر بین سنگدانه و شیشه با پوشش قیر را نشان دادند. چسبندگی بین ذرات شیشه به سبب شکستگی و همچنین اصطکاک بین ذرات به دلیل زاویه دار بودن ذرات شیشه افزایش یافت. افزایش مقدار ذرات شیشه از حد معینی باعث کاهش مدول سختی می گردد زیرا مقادیر بیشتر آن سبب ترد شدن سازه می گردد و صافی سطح ذرات، از جذب کافی قیر جلوگیری می کند. نتیجه دیگر آن که افزایش دما نیز باعث کاهش چسبندگی قیر و در نتیجه کاهش مدول سختی می گردد.

استفاده از خرده شیشه در بتن 

در حضور سنگدانه های فعال جلوگیری کند. همچنین بهبود ASR مصرف پودر شیشه در بتن می تواند از انبساط مقاومت پودر شیشه در ملات و بتن چشمگیر است. آزمایشات بافت میکروسکوپی نشان دهنده این است که پودر شیشه می تواند یک مخلوط متراکم تر تولید کند و خصوصیات دوام  و استحکام بتن را بهبود ببخشد. این نتیجه که 30 درصد پودر شیشه می تواند به جاي سیمان یا سنگ دانه در بتن (بدون نگرانی از اثرات زیان بار در طولانی مدت) جایگزین گردد، حاصل شد.

محصول حاضر اهمیت استراتژیکی ندارد اما از آنجایی که شیشه ماده ای است که پس از ذوب امکان استفاده مجدد را دارد، بازیافت شیشه نسبت به فرآیند تهیه آن با استفاده از مواد اولیه انرژي کمتری احتیاج دارد. بازیافت ضایعات شیشه نه تنها باعث صرفه جویی در مصرف انرژي وماده اولیه می شود، بلکه جمع آوری شیشه های استفاده شده و دور ریخته شده که نقش زباله را دارد قدم بزرگی در راستاي حفظ محیط زیست نیز به حساب می آید.

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی