ایران ضایعات

برچسب قراضه فولاد

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن و فلزات

خریدار ضایعات آهن و فلزات
12,600 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن، مس‌، برنج

خریدار ضایعات آهن، مس‌، برنج
13,900 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن قراضه

خرید ضایعات اهن قراضه
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26

فروش آهن قراضه

فروش آهن قراضه
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/17

فروش ۱۰ تن اهن قراضه

فروش ۱۰ تن اهن قراضه
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/15