ایران ضایعات

برچسب قراضه ، انواع قراضه ها

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن، تیراهن و...

خریدار ضایعات آهن، تیراهن و...
13,900 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن و فلزات

خریدار ضایعات آهن و فلزات
14,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن قراضه

خرید ضایعات اهن قراضه
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26

فروش آهن قراضه

فروش آهن قراضه
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/17